T’ngay đâu, t’ruih xay truih bha ar tr’nơơp coh c’bhuh bha ar xră “ Miền Trung bịng bhlai n’noh x’xriing, đha nuôr zr’năh, chính quyền căh năl cơnh bhrợ têng” moon ooy xa nay n’noh x’xriing nha nhự môi trường, đhị bele đêêc chính quyền apêê vel đong năc căh năl cơnh bhrợ têng, căh âi vêy c’lâng bh’rợ xay bhrợ.

T’ngay đâu, t’ruih xay truih bha ar tr’nơơp coh c’bhuh bha ar xră “ Miền Trung bịng bhlai n’noh x’xriing, đha nuôr zr’năh, chính quyền căh năl cơnh bhrợ têng” moon ooy xa nay n’noh x’xriing nha nhự môi trường, đhị bele đêêc chính quyền apêê vel đong năc căh năl cơnh bhrợ têng, căh âi vêy c’lâng bh’rợ xay bhrợ.

Pr’luh cr’ay k’hir ploh a ham  dưr vaih k’rơ đhị chr’hoong da ding Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Pr’đhang choh pih bhung t’viêng n’căr coh apêê chr’val da ding ca coong chr’hoong Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bhrớ t’vaih c’lâng pa dưr tr’mông tr’meh ha đha nuôr da ding ca coong. Năc cr’liêng xa nay bơơn t’ruih xay moon coh c’năt t’ruih “ Jưn jưah xay moon ng’cơnh choom bhrớ cha” t’ngay đâu.

C’năt t’ruih đơc đoọng ha pân đil tuần ‘nâu, đha nuôr lâng apêê pr’zơc tr’lum nghệ nhân acoon coh Kháng côh tỉnh Sơn La- Lò Thị Pháư ( Phớ) ặt coh vel Hát Củ, chr’val Chiềng Ơn, chr’hoong Quỳnh Nhai cơnh lâng râu t’bhlâng zư đơc văn hóa acoon coh.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn