BTV Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào dhda nuôr lâng pr’zơc!

Đha nuôr lâng pr’zơc đương xơợng đợ cr’liêng xa nay bha lâng vêy coh t’ruih pa xul p’rá CƠ Tu, thứ 3, t’ngay 8/9 âng Đài P’rá Việt Nam:

# Lâh 1 c’xêê Đà Nẵng zr’năh xr’dô zêl pr’luh, tươc đâu, pr’luh cr’ay Covid-19 coh Đà Nẵng năc âi tơơp choom k’đhơợng lêy. Coh t’ruih t’ngay đâu, a zi pa gơi tươc đha nuôr lâng pr’zơc bha ar xră tr’nơơp lâng pr’đơc “ Đà Nẵng p’zay zêl pr’luh Covid-19 dưr vaih”, coh c’bhuh bha ar xră “ Covid-19 dưr vaih cớ: Đà Nẵng đoọng ăt la lay, loom ma nưih tr’đăn lâh mơ”.

# C’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ cha” xay moon ooy pr’đhang bh’rợ bhrợ cha  tơợ bh’rợ ươm tơơm chr’noh đoọng pa chô k’ha riêng ưc đồng zâp c’moo âng đha đhâm Mường – Bùi Văn Tường coh chr’hoong Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

# Bâc pr’đhang bh’rợ liêm choom tơợ bh’rợ học tập lâng bhrợ têng ting tấm gương, pr’ăt bh’rợ Hồ Chí Minh âng Hội Liên hiệp tỉnh Trà Vinh âi loon đơơh zooi bâc a đhi a moó lum zr’năh k’đhap coh pr’ăt tr’mông. Nâu đoo công năc cr’liêng xa nay xay moon tươc c’năt t’ruih “ P’rá xa nay âng a đhi a moó hêê” tuần n’nâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn