Đhanuôr vel bhơi rơ  veh Trà Quế, thành phố Hội An xoọc trơ vâng lâng bh’rợ choh bệêt hân noo ha ọt ha pruốt, đâh loon pa câl đhị cr’chăl Tết

C’nặt t’ruih “Ma nuyh pa dưah đh’reh cr’ay đhị vel bhươl” tuần nâu nắc moon pa rớơt đhanuôr bêl hang oih lâng pa căh pazêng cơnh moon pa rớơt âng ngành y tế, zooi đhanuôr cha groong đhr’năng rooh cat lâng pazêng đhr’năng bhrêy tăh lơơng dưr vaih.

Hân đhơ đh’luc coh ham dum căh cậ boo coh crâng k’coong cha kêệt ra ngooh, coh pazêng c’lâng lươt coh crâng k’coong, ta luôn vêy bhr’dang dzung lươt ch’mêệt lêy âng manuyh lính Biên phòng Sơn La. Xa nay ooy pazêng g’roong thép đương zâl cha groong đhr’năng lươt mọt lât xa nay, lâng râu t’bhlâng năc bhrợ ha c’noong k’tiêc têêm ngăn đoọng k’tiêc k’ruung nhâm mâng, nắc vêy coh c’nặt t’ruih Đha đhâm c’mor tu pr’ặt tr’mông âng đhanuôr” đhị c’nặt x’rịa âng t’ruih.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn