# A viết Sĩ lâng Vơ nich Oang hơnh deh đhanuôr lâng pr’zợc đương xợơng t’ruh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

        T’ruih t’ngay đâu thứ 6 t’ngay 23/10 vêy pazêng xa nay bha lầng cơnh đâu:

        # Đhr’năng hr’lang hr’kâh đhị da ding ca coong Quảng Nam ting bấc lâh mơ tu boo ngân đanh t’ngay.

       # Zr’lụ t’huung, k’tiếc ếp thị trấn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn bơơn ga ving lâng da ding ca coong, pazêng đhr’nong đong ty đanh âng đhanuôr zr’lụ Tây Bắc ơy t’vaih rau laliêm lalay cơnh âng zr’lụ k’tiếc nâu. C’nặt t’ruh “Chếêc lêy đhị liêm prhay” tuần nâu, đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng Bắc Sơn đoọng bơơn lêy rau liêm pr’hay âng zr’lụ k’tiếc nâu coh hân noo ha roo đoọm.

        # T’ruih ooy ma nuyh tướng Lê Thanh Sơn lâng đồng đội đhêy hưu đhị thành phố Cần Thơ t’pâh choh bhrợ đong ặt đoọng ha bấc đồng đội xoọc lưm zr’năh k’đhap đăh đong ặt đhị 17 c’mô hay, bấc ngai chăp hơnh pa bhlầng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn