Ooy 2 g’lúh zêl penh lâng a’rập Pháp lâng Mỹ, k’bhạn đha đhâm c’moor xung phong nắc ơy tình nguyện dưr lướt zư lêy k’tiếc k’ruung. Apêê nắc lơi jợ lang đha đhâm xa dơơr âng đay, bấc ngai nắc ặt bếch đhị chiến trường cắh ha mơ chô đoọng bơơn pa chô độc lập, tự do ha acoon manứih hêê. T’ruíh bêl đâu nhăn xay moon đợ râu bhrợ têng, chêết bil âng đợ apêê đha đhâm c’moor xung phong ahay cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Ngai, tỉnh Quảng Nam.

BTV MINH HOA

  A Lăng Lợi lâng A Viết Sĩ nhăn chào lâng chắp hơnh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam. t’ruíh bêl đâu, thứ Sáu, t’ngay 31/7/2020, đhanuôr lâng pr’zợc đương xơợng đợ cr’liêng xa nay bhlâng cơnh đâu:

# Ooy 2 g’lúh zêl penh lâng a’rập Pháp lâng Mỹ, k’bhạn đha đhâm c’moor xung phong nắc ơy tình nguyện dưr lướt zư lêy k’tiếc k’ruung. Apêê nắc lơi jợ lang đha đhâm xa dơơr âng đay, bấc ngai nắc ặt bếch đhị chiến trường cắh ha mơ chô đoọng bơơn pa chô độc lập, tự do ha acoon manứih hêê. T’ruíh bêl đâu nhăn xay moon đợ râu bhrợ têng, chêết bil âng đợ apêê đha đhâm c’moor xung phong ahay cóh chr’hoong k’coong ch’ngai Tây Ngai, tỉnh Quảng Nam.

# T’ruíh Chấc lêy năl zâp đhị liêm pr’hay, đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng chr’hoong k’coong ch’ngai Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị đoọng chấc lêy cha mêết đợ râu liêm pr’hay âng da ding Sa Mù lâng đợ chr’nắp pr’hay âng crâng da ding cóh đâu.

# Tấm gương thương binh khuých goo ha dợ doọ ta lơi Thạch Sa Quang cóh thị trấn Tiểu Cần, chr’hoong Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nắc manứih âng zi xay moon tước ooy apêê ga rựa t’ha lâng đhanuôr pr’zợc ooy t’ruíh “ Ma mung bhui har, ma mung k’rơ” đhị pr’lứch t’ruíh bêl đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn