Cơnh lâng g’luh zêl pr’luh Covid-19, apêê y, bác sĩ Khoa Can thiệp tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng; Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện C Đà Nẵng ( Bộ Y tế) âi xră t’vaih pr’hat căh cậ pa chô pr’hat tơợ bài thơ xang n’năc đh’rưah hat t’bil lơi râu g’lêêh ga lêêng.

BTV KIM THU

Đha nuôr lâng pr’zơc xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Nâu câi năc đợ cr’liêng bha lâng âng t’ruih t’ngay đâu, thứ 2 t’ngay 10/8/2020.

# Cơnh lâng g’luh zêl  pr’luh Covid-19, apêê y, bác sĩ Khoa Can thiệp tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng; Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện C Đà Nẵng ( Bộ Y tế) âi xră t’vaih pr’hat căh cậ pa chô pr’hat tơợ bài thơ xang n’năc đh’rưah hat  t’bil lơi râu g’lêêh ga lêêng.

# Xang k’noọ 10 c’moo xay bhrợ bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê, Pr’dưr pr’dzoọng vel bhươl da ding ca coong chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam tr’xăl ghit lêy; cơ sở hạ tầng bơơn k’rong bhrợ liêm cra, bâc pr’đhang bh’rợ pa dưr tr’mông tr’meh chô đơơng bh’nơơn dal chroi đọong ha dưr dal pr’ăt tr’mông âng đha nuôr.

# Zâp g’luh đại hội Đảng, xa nay ooy ma nưih pa bhrợ ta luôn bơơn đha nuôr pa bhlâng k’rang tươc. Lâng “ Đha nuôr đươi, Đảng k’dua” năc  đoo c’lâng bh’rợ liêm bhlâng ha bh’rợ ra pă ma nưih pa bhrợ.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn