Vơ Ních Oang lâng Hôih Nhàn nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam, thứ Puôn, t’ngay 5 c’xêê 8 c’moo 2020 lâng đợ xa nay bha lâng cơnh đâu:

Đợ manuyh bhrợ têng bh’rợ tuyên giáo ta luôn t’bhlâng xay moon, pa dưr prang Đảng, pazêng đhanuôr, pazêng quân t’bhlâng bhrợ nhâm mâng lâh mơ khối đại đoàn kết pazêng acoon manuyh; k’rong lâng c’rơ âng acoon manuyh lâng c’rơ âng c’xêê c’moo t’mêê; c’rơ coh k’tiêc k’ruung lâng c’rơ âng bha lang k’tiêc; xay moon ghít râu chr’năp coh bh’rợ k’đhơợng xay âng Đảng, râu mr’cơnh cr’noọ xa nay, nhâm mâng cr’noọ âng đhanuôr năc râu bhrợ t’vaih pazêng râu thắng lợi âng cách mạng Việt Nam. Coh t’ruih t’ngay nua, azi ơy xay truih bha ar xrặ tr’nơớp coh pazêng bha ar xrặ: Bh’rợ tr’nêng tuyên giáo năc t’bhlâng pa dưr dal lâh mơ ooy cr’noọ xa nay, văn hoá lâng đhậu ghít cơnh cr’noọ cr’niêng âng acoon manuyh. Coh t’ruih bêl đâu, đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng cớ bha ar xrặ g’luh bơr coh pazêng bha ar xrặ n’nâu. Đhanuôr lâng pr’zơc đương ta mêệng xơợng.

 Xoọc đâu vêy k’dâng 1 r’bhâu cha năc manuyh Cơ Tu âng apêê chr’hoong da ding k’coong Nam Giang, Đông Giang lâng Tây Giang, tỉnh Quảng Nam crêê k’đoong coh thành phố Đà Nẵng lâng apêê tỉnh tr’đăn tu pr’luh cr’ăy Covid-19. Coh pazêng t’ngay n’nâu, muy bơr hội, đoàn thể lâng pazêng apêê pr’zơc da ding k’coong ta đang moon zập ngai zooi zup đợ học sinh, sinh viên lâng manuyh pa bhrợ xoọc học tập lâng pa bhrợ đhị zr’lụ thành phố Đà Nẵng z’lâh zr’năh k’đhap coh tr’nơơp.

Pr’luh cr’ăy Covid-19 xoọc dưr vaih k’rơ bhlâng. Pazêng râu la lay âng virus Corona coh manuyh xoọc bhrợ n’leh vaih đợ cr’ăy ngân lâng vêy cơnh choom trơơi boọ đơơh. Cơnh đêêc pazêng đhr’năng lâng bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy Covid-19 năc cơnh ooy? Ahêê đh’rưah chêêc n’năl coh c’nặt t’ruih: Manuyh pa dưah đh’reh cr’ăy coh bhươl cr’noon ớ!

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn