Đhr’năng pr’luh cr’ay tu vi rút Covid -19 dưr k’rơ n’đhang đhị apêê c’kir tr’haanh đhị zr’lụ n’đăh Bắc công căh hăt đha nuôr lâng t’mooi tươc bhuôih caih tơơp c’moo.

Đhr’năng pr’luh cr’ay tu vi rút Covid -19 dưr k’rơ n’đhang đhị apêê c’kir  tr’haanh đhị zr’lụ n’đăh Bắc công căh hăt đha nuôr lâng t’mooi tươc bhuôih caih tơơp c’moo.

C’năt t’ruih “ Văn hóa đhi noo acoon ccoh” tuần n’nâu đha nuôr lâng pr’zơc tươc lâng Kon Klôc, vel vêy tươc 5 cha năc  bơơn Chủ tịch k’tiêc k’ruung xay moon nắc Nghệ nhân ưu tú.

Coh x’ría t’ruih, a moó Alăng Lợi vêy đơơng tước  apêê đhi t’ruih ooy Ava Hồ lum bhươn pô r’bhâu bh’rợ crêê.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn