BTV KIM THU

Hôih Nhàn lâng Vơ Ních Oang nhăn chào đhanuôr lâng pr’zơc! Nâu cơy đhanuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. Tước lâng zi đoọng vêy p’xoọng đợ xa nay chr’năp pr’hay, đh’rưah lâng xa nay thời sự chr’năp pr’hay coh zr’lụ miền Trung lâng prang k’tiêc k’ruung.

# Nâu cơy năc đợ xa nay bha lâng coh t’ruih bêl đâu thứ 7 t’ngay 1/8/2020.

# Haanh deh 90 c’moo t’ngay truyền thống ngành Tuyên Giáo âng Đảng (1/8/1930- 1/8/2020), t’ruih xay truih tước ooy đhanuôr lâng pr’zơc bha ar xrặ lâng pr’đơc: Bh’rợ tuyên giáo ting chroi đoọng bhrợ têng liêm choom Đại hội Đảng zập cấp.

# Bh’rợ zư lêy c’rơ đoọng ha đhanuôr acoon coh ta luôn vêy Đảng lâng Nhà nước hêê k’rang lêy bhrợ lâng bâc chính sách la lay, bâc bh’rợ tr’nêng chr’năp liêm đoọng pa dưr ral râu liêm crêê âng pr’ăt tr’mông, ting t’ngay pa dưr c’moo mamông âng đhanuôr. C’nặt t’ruih: Quyền acoon manuyh bêl đâu vêy bha ar xrặ xay truih ooy xa nay n’nâu.

# C’nặt t’ruih: Văn hoá đhí noo hêê acoon coh tuần n’nâu, azi xay truih râu chr’năp pr’hay coh đha năh lạp axiu âng manuyh Tà ôi. Nâu đoo năc đợ chr’na đha năh ty đanh âng đhanuôr coh zr’lụ da ding k’coong A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vêy bâc ngai kiêng cha đăh.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn