Tỉnh Quảng Trị năc đhăm k’tiêc pa bhlâng bâc râu bil hư coh c’xêê c’moo chiến tranh. K’tiêc k’ruung têêm ngăn, Quảng Trị dưr vaih đhị tr’lum âng râu pr’liêm, zr’ziêng, râu chr’năp liêm âng acoon manuyh lâng kiêng râu têêm ngăn bhui har.

BTV A Lăng Lợi

  Hôih Nhàn lâng Vơnich Oang hơnh deh đhanuôr lâng pr’zơc tươc lâng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ruih vêy ta pa xul coh bơr làn sóng FM, tấn số 100Mhz lâng sóng AM, tần số 594Khz.

# Đhanuôr lâng pr’zơc chăp dadêr!

Tỉnh Quảng Trị năc đhăm k’tiêc pa bhlâng bâc râu bil hư coh c’xêê c’moo chiến tranh. K’tiêc k’ruung têêm ngăn, Quảng Trị dưr vaih đhị tr’lum âng râu pr’liêm, zr’ziêng, râu chr’năp liêm âng acoon manuyh lâng kiêng râu têêm ngăn bhui har. Coh bha ar xrặ t’tun âng đợ bha ar xrặ: Tơợ râu zr’năh xr’dô zêl pruh a râp a bhuy đh’rưah bhrợ pa dưr râu yêm têêm, c’bhuh phóng viên Đài P’rá Việt Nam năc xay truih lâng apêê pr’zơc ooy xa nay bh’rợ tr’lum chr’năp pr’hay lâng pr’đơc: Đớc lơi âng ahay, bhrợ t’vaih chr’năp pr’hay pr’ăt tr’mông ha y chroo.

# T’nơợt Arya tơợ lang ahay xay p’căh râu zazum âng bhươl cr’noon k’rơ pa bhlâng âng đhanuôr Chu Ru coh cr’noon Diom A, chr’val Lạc Xuân, chr’hoong Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ta luôn vêy manuyh g’lăng z’hai Touneh Ma Bia t’bhlâng pa choom, zư đơc coh bâc c’moo ahay.

# Việt Nam hêê vêy 54 acoon manuyh đhi noo. Muy acoon manuyh năc vêy đợ râu chr’năp pr’hay la lay la lay, bhrợ t’vaih văn hoá bâc cơnh năc zazum âng acoon manuyh Việt Nam. Bh’rợ zư lêy chr’năp pr’hay văn hóa acoon coh năc quyền lâng trách nhiệm âng zập cha năc manuyh.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn