Đươi dua công nghệ 4.0 ooy thi Phát thanh trực tiếp bơơn ta lêy nắc c’lâng bh’rợ âng phát thanh hiện đại, tu bấc râu chr’nắp liêm đắh lêy cha mêết cr’liêng

BTV A LĂNG LỢI

A Viết Sĩ lâng Vơ Ních Oang hơnh déh đhanuôr lâng pr’zợc tước lâng t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam, pa xưl cóh 2 làn sóng FM, tần số 100MHz lâng sóng AM, tần số 594Khz.

# Đươi dua công nghệ 4.0 ooy thi Phát thanh trực tiếp bơơn ta lêy nắc c’lâng bh’rợ âng phát thanh hiện đại, tu bấc râu chr’nắp liêm đắh lêy cha mêết cr’liêng xa nay lâng vêy tương tác đh’rứah lâng manứih xơợng. Nâu đoo nắc mưy râu chr’nắp lalay đhị Liên hoan Phát thanh prang k’tiếc k’ruung g’lúh 14, c’moo 2020.

# Năl ghít liêm ha cơnh ooy zâp tu bhiệc tôn giáo t’mêê? Đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah lêy cha mêết cr’liêng xa nay nâu ooy t’ruíh Bhrợ têng tu quyền acoon manứih bêl đâu.

# T’ruíh Văn hoá đhi noo hêê acoon cóh, xay moon tước đhanuôr lâng pr’zợc râu liêm chr’nắp đắh j’niêng cr’bưn xay xơ manứih âng đhanuôr Ngái cóh tỉnh Thái Nguyên.


Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn