Hôih Nhàn lâng Alăng Lợi nhăn chào apêê đha nuôr lâng pr’zơc!

Đha nuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

  T’ngay đâu thứ 2, t’ngay 28/12, t’ruih vêy pa zêng cr’liêng xa nay bha lâng cơnh đâu:

#Đhị đhr’năng hr’lang hr’câh k’tiêc ăt coh apêê chr’hoong da ding ca coong dưr vaih ngân, tỉnh Quảng Ngãi xooc t’bhlâng xay bhrợ c’lâng bh’rợ ra pă đhị đhăm ăt yêm têêm ha đha nuôr zr’lụ da ding ca coong.

# C’năt t’ruih “ Đảng xơợng đha nuôr, đha nuôr xợơng Đảng”, vêy g’luh pa prá bhlưa PV Đài P’rá Việt Nam lâng đảng viên liêm choom Bhling Chon, Bí thư Chi bộ, Trưởng vel A Liêng, chr’val Tà Bhing, chr’hoong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

# Tỉnh Quảng Trị chơơc lêy c’lâng bh’rợ bhrợ têng ha rêê đhuôch mă ăt ma mông đhị pr’đơợ căh liêm crêê âng plêêng k’tiêc năc đoo cr’liêng xa nay xay moon coh c’năt t’ruih Vel bhươl nâu câi.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn