Pr’ắt tr’mung k’ha riêng học sinh cóh 2 vel Trằm, Mé âng chr’val Sơn Trạch, chr’hoong Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xoọc bhrợ c’pân bêl lướt zi lấh k’ruung lâng bhuông ra cít đoọng tước ooy trường.

BTV KIM CƯƠNG

Vơ Ních Oang lâng A Viết Sĩ nhăn chào đhanuôr lâng pr’zợc xơợng t’ruíh pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài p’rá Việt Nam.

T’ruíh bêl đâu, thứ 3 t’ngay 12/11/2019 vêy đợ cr’liêng xa nay bhlâng cơnh đâu:

# Pr’ắt tr’mung k’ha riêng học sinh cóh 2 vel Trằm, Mé âng chr’val Sơn Trạch, chr’hoong Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xoọc bhrợ c’pân bêl lướt zi lấh k’ruung lâng bhuông ra cít đoọng tước ooy trường.

# Dưr zi lấh ooy đắh bh’rợ pa xiêr đha rứt zr’lụ đhanuôr acoon cóh cóh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

# Bh’rợ chóh thanh long loom bhrông ting c’lâng hữu cơ-zúp đhanuôr k’coong ch’ngai chr’val Nà Bó, chr’hoong Mai Sơn, tỉnh Sơn La têêm ngăn pr’ắt tr’mung nắc cr’liêng xa nay đoọng xay moon ooy t’ruíh Prá xay c’lâng bhrợ cha bêl đâu.

# T’ruíh xa nay apêê pân đil tuần nâu, đhanuôr lâng pr’zợc đh’rứah xơợng g’lúh prá xay âng PV T’ruíh lâng pân đil chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam xay moon ooy bhiệc lang p’niên lâng xa nập ty chr’nắp bhrợ pa liêm xoọc đâu.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn