Pa dưr bh’rợ âng Công đoàn coh bh’rợ zư x’mir lêy pr’ăt tr’mông âng ma nưih pa bhrợ, pa bhlâng năc coh cr’chăl pr’luh cr’ay Covid-19 xooc đâu.

BTV KIM CƯƠNG

Alăng Lợi lâng Hôih Nhàn nhăn chào đha nuôr lâng pr’zơc!

Đha nuôr lâng pr’zơc đương xơợng t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam. T’ngay đâu, thứ Pêê, t’ngay 28/7, t’ruih vêy đợ cr’liêng bha lâng cơnh đâu:

# Pa dưr bh’rợ âng Công đoàn coh bh’rợ zư x’mir lêy pr’ăt tr’mông âng ma nưih pa bhrợ, pa bhlâng năc coh cr’chăl pr’luh cr’ay Covid-19 xooc đâu.

# Cơnh lâng loom dưr z’lâh đha rưt, đha dhâm Cơ Tu Bhling Đham ăt coh chr’hoong da ding ca coong Nam Giang, tỉnh Quảng Nam âi t’bhlâng bhrợ pa dưr bhươn a tông zâp râu đơơng chô bh’nơơn dal. Nâu đoo năc cr’liêng xa nay âng c’năt t’ruih “ Xay moon ng’cơnh choom bhrợ ch” t’ngay đâu.

# C’năt t’ruih “ P’rá xa nay ađhi a moó hêê” xay truih lâng a đhi a moó lâng đha nuôr oou NN Ưu tú Hà Mai Ven – ma nưih zư đơc  đợ bhr’ươr pr’hat Then, Sli, Lượn Tày Nùng.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn