Chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam năc dzợ 80 sinh viên cử tuyển ơy học xang tơợ bâc c’moo ahay năc căh ơy vêy ta đoọng pa bhrợ.

BTV KIM THU

A Lăng Lợi lâng Hôih Nhàn bhui har bơơn tr’lum cớ đhanuôr lâng pr’zớc coh t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam.

T’ruih bêl đâu, thứ 6 t’ngay 15/11, azi nhăn xay truih tươc ooy đhanuôr lâng pr’zớc đợ xa nay bha lâng cơnh đâu.

# Chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam năc dzợ 80 sinh viên cử tuyển ơy học xang tơợ bâc c’moo ahay năc căh ơy vêy ta đoọng pa bhrợ.

# Đhanuôr chr’hoong Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau zư lêy bh’rớ taanh a ruung ty đanh, đươi dua ha bh’rớ ta bơơn a chông a xiu đhị vel đong.

# C’nắt t’ruih: Chêếc năl đhị liêm pr’hay, đhanuôr lâng pr’zơc tươc ooy Cao Bằng đoọng lêy văn hoá coh đâu lâng lêy rau liêm pr’hay âng cruung đac vêy pleng k’tiêc bhrợ t’vaih đoọng ha cruung đac c’noong k’tiêc đhị tr’nơơp âng k’tiếc k’ruung.

# C’năt t’ruih: Bhui har mamông k’rơ vêy bha ar xrặ xay truih ooy t’cooh A Chông, manuyh vêy bâc ngai chăp coh đhanuôr Xơ Đăng đhị cr’noon Đăk Klong, chr’val Đăk Hring, chr’hoong Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn