T’ngay đâu, 21/6 hơnh deh 95 c’moo T’ngay Báo chí Cách mạng Việt Nam, a zi đợ apêê bhrợ t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam nhăn pa gơi tươc apêê nhà báo, phóng viên, biên tập vieen, apêê ma nưih pa bhrợ coh ngành truyền thông, truyền hinh, báo chí đợ boop p’rá hơnh deh ma mông k’rơ, têêm ngăn lâng râu liêm choom coh bh’rợ tr’nêng. Rơơm kiêng apêê a noo a moó, apêê pr’zơc đồng nghiệp ta luôn zư nhâm toong x’ră âng đay đoọng dưr vaih đợ chiến sĩ tiên phong coh măt trận văn hóa loom pr’chăp.

Đha nuôr lâng pr’zơc da dêr! Đhị đâu đanh 95 c’moo, t’ngay 21/6/1925, Báo Thanh niên, cơ quan p’rá âng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên năc âi dưr vaih, chroi đoọng ra văng ooy loom pr’chăp chính trị lâng bhrợ têng ha râu dưr vaih âng Đảng Cộng sản Việt Nam. Dap tơợ đêêc tươc nâu câi, z’lâh 95 c’moo, báo chí Cách mạng ta luôn lươt dh’rưah lâng bh’rợ trông dâc acoon ma nưih k’tiêc k’ruung lâng zư lêy k’tiêc k’ruung, crêê năc c’bhuh xung kich coh măt trận loom pr’chăp, văn hóa âng Đảng lâng Nhà nước.

T’ngay đâu, 21/6 hơnh deh  95 c’moo T’ngay Báo chí Cách mạng Việt Nam, a zi đợ apêê bhrợ t’ruih pa xul p’rá Cơ Tu âng Đài P’rá Việt Nam nhăn pa gơi tươc apêê nhà báo, phóng viên, biên tập vieen, apêê ma nưih pa bhrợ coh ngành truyền thông, truyền hinh, báo chí đợ boop p’rá hơnh deh ma mông k’rơ, têêm ngăn lâng râu liêm choom coh bh’rợ tr’nêng. Rơơm kiêng apêê a noo a moó, apêê pr’zơc đồng nghiệp ta luôn zư nhâm toong x’ră âng đay đoọng dưr vaih đợ chiến sĩ tiên phong coh măt trận văn hóa loom pr’chăp.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn