P'cắh cóh t'ngay: 18/9/2020

Đại hội Thi đua chăp kiêng k’tiếc k’ruung MTTQ Việt Nam t’mêê bhrợ têng ra diu t’ngay 18/9, đăh c’lâng trực tuyến pa tệêt lâng 64 zr’lụ prang k’tiếc k’ruung. Ting pâh đại hội vêy Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lâng lâh 1.500 đại biểu pa căh mặt đoọng ha k’bhuh trí thức, apêê k’bhuh acoon coh, apêê tôn giáo manứih Việt Nam ắt cóh k’tiếc k’ruung lơơng, zâp lang đhanuôr, zâp điển hình tiên tiến

Ooy 5 c’moo hanua, bh’rợ thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung âng MTTQ Việt Nam zâp cấp nắc ơy lêy cha mêết liêm ghít bhrợ têng zâp bh’rợ chính trị lâng cr’noọ bh’rợ liêm chr’nắp âng zâp lang đhanuôr đoọng xay bhrợ. Zâp bh’rợ lêy chô ooy vel đông, bhrợ têng liêm ma mơ cóh vel đông “đương xơợng đhanuôr moon”, “prá đoọng đhanuôr xơợng”. vêy bấc râu xăl t’mêê đắh bh’rợ thi đua khen thưởng, bhrợ liêm ghít zâp cr’noọ bh’rợ thi đua, thành tích tước ooy nắc hơnh déh đoọng ch’ner tước đêếc, crêê manứih, crêê  bhiệc. Ting t’ngay ting vêy bấc tấm gương “manứih liêm choom, bhiệc liêm choom”, đợ tấm gương “bhrợ têng chr’nắp liêm” dưr n’léh bấc đắh bh’rợ, cóh zâp zr’lụ vel đông cóh prang k’tiếc k’ruung.

Pa prá đhị đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc moon ghít, đại hội nắc bh’rợ chr’nắp liêm, đoọng hơnh déh, pa dưr tinh thần thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung ooy zâp lang đhanuôr, hơnh déh 90 c’moo t’ngay ty chr’nắp ga mắc MTTQ Việt Nam. P’cắh mặt bh’cộ Đảng, Nhà nước, Thủ tướng pa gơi boọp p’rá lưm ta moóh liêm chr’nắp tước zâp apêê t’coóh, zâp đồng chí, cán bộ pa bhrợ đhị zâp bh’rợ cóh prang k’tiếc k’ruung, đợ apêê xoọc bhrợ têng, zư lêy bh’rợ đại đoàn kết acoon cóh./.

 

Đại hội thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa tổ chức sáng ngày 18/9, bằng hình thức trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước. Tham dự đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và hơn 1.500 đại biểu, đại diện cho đội ngũ trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân, các điển hình tiên tiến.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện. Các hoạt động hướng về cơ sở, thực hành dân chủ ở cơ sở “lắng nghe nhân dân nói”, “nói cho nhân dân nghe”. Có nhiều đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng, cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, đúng người, đúng việc. Ngày càng có nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt”, những tấm gương “hy sinh thầm lặng mà cao cả” xuất hiện trên nhiều lĩnh vực, ở khắp các vùng miền trong cả nước.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Đại hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, chào mừng 90 năm ngày truyền thống vẻ vang MTTQ Việt Nam.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, với tình cảm sâu sắc tới toàn thể các cụ, các vị, các đồng chí, các cán bộ công tác mặt trận trên toàn quốc, những người đang cống hiến, gìn giữ sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc./.

( Báo Tuổi trẻ)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn