P'cắh cóh t'ngay: 15/10/2020

Chùm ảnh về vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3

Máy xúc xoọc xúc k’tiếc đoọng chếêc lêy apêê crêê ta g’lâp đhị zr’lụ thủy điện Rào Trăng 3

Máy xúc đang xúc đất để tìm kiếm nạn nhân mất tích ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Apêê chuyên gia lâng đhanuôr đhị zr’lụ thủy điện Rào Trăng 4

Các chuyên gia và người dân tại khu vực thủy điện Rào Trăng 4

K’tiếc đhêl hr’lang đhị zr’lụ Rào Trăng 3 g’lấp lưch apêê Công nhân xoọc bhrợ têng thuỷ điện coh đâu

Đất đá sạt lở ở khu vực Rào Trăng 3 vùi lấp những công nhân đang xây dựng thủy điện ở đây

Zr’lụ k’tiếc đhêl hr’lang đhị thủy điện Rào Trăng 3

Khu vực đất đá sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3

K’bhuh trôông dấc lêy cha mệêt, năl ghit zr’lụ g’lâp 17 cha nắc đhị zr’lụ Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ khảo sát, xác định khu vực sạt lở vùi lấp 17 người tại khu vực Rào Trăng 3

K’bhuh trôông dấc đhị zr’lụ thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng cứu hộ tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3

Máy xúc xoọc pa liêm c’lâng moọt ooy thủy điện Rào Trăng 3

Máy xúc đang dọn đường vào thủy điện Rào Trăng 3

Âng đơơng ca nô moọt trôông dấc

Vận chuyển ca nô vào cứu hộ

Xe quân đội xoọc đương trôông dấc

Xe quân đội đang sẵn sàng tham gia ứng cứu./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn