P'cắh cóh t'ngay: 2/4/2014

Đh’rứah lâng prang k’tiếc k’ruung, tỉnh Quảng Nam t’mêê lướt lêy cha’mêết dân số lâng đông ặt m’pâng kỳ c’moo 2014. g’lúh nâu, tỉnh Quảng Nam vêy lấh 770 vel đông cóh đô thị lâng vel bhươl bơơn ta lêy cha’mêết. zâp vel đông lêy pay 30 pr’loọng đông đoọng x’rặ phiếu. đợ apêê ta lêy cha’mêết nắc ắt mamung đhị pr’loọng dân cư, zâp apêê chêết bil âng pr’loọng dân cư, đông ặt âng pr’loọng đông đhanuôr đhị zâp vel đông. T’coóh Đặng Phước Cương, phó cục trưởng cục thống kê tỉnh Quảng Nam đoọng năl, tỉnh t’bhlâng bhrợ xang bhiệc lêy cha’mêết đenh bhlâng nắc t’ngay 20/4 đoọng xay moon bh’nơơn pr’lứch pa’gơi chô ooy tổng cục thống kê-vụ thống kê dân số lâng lao động:

Hân đhơ bơơn pachoom liêm gít nắc bấc apêê lướt cha’mêết lêy bêl ta’moóh nắc lơi jợ bấc c’nặt chr’nắp. cơnh đắh bhiệc x’rặ nháp, bhrợ têng bh’rợ x’rặ mẫu liêm gít tu đươi dua công nghệ píh, tu cơnhd dâu bhiệc x’rặ ooy biểu mẫu nắc liêm tr’xin, azi moon k’đươi apêê lêy cha’mêết x’rặ ooy bha ar nháp, năl gít đợ pr’loọng đông đhanuôr, hộ khẩu ooy bha ar nháp l’lăm./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn