P'cắh cóh t'ngay: 2/4/2014

Trung tâm Công tác xã họi p’niên, Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng Nam t’mêê đớp 2 cha nắc pa bhrợ p’niên, vel đong tỉnh Thanh Hoá t’mêê dưr mút đhị zr’lụ bhrợ vàng zr’nắh xr’dô cóh chr’val Tam Lãnh, chr’hoong Phú Ninh. Nắc đoo a đhi Phạm Văn Hảo lâng a đhi Phạm Văn Cường, mị nắc ma nứih a coon cóh Mường, ặt cóh vel Cao Xuân, chr’val Ngọc Khuê, chr’hoong Ngọc lặc, tỉnh Thanh Hoá.  Đấh lơi học, pr’loọng đong đha rựt, rúp đhi noo, tu cơnh đêếc, 2 nhi đhi noo ting xơợng râu pr’zước âng ma nứih mr’đoo vel đong mật bhrợ vàng cóh Phước Sơn đh’rứah lâng 38 cha nắc n’lơơng tơợ t’ngay 19/2/2014. xang lấh 1 c’xêê bhrợ têng zr’nắh xr’dô đhị đhăm bhrợ vàng chr’val Phước Thành, chr’hoong Phước Sơn, 2 nhi đhi noo bơơn c’la  vàng k’đươi chô ooy đhăm vàng Tam Lãnh, chr’hoong Phú Ninh pa bhrợ. Tu cắh mặ ặt zâng râu đơợ đươn, z’nắh bhrợ cóh đâu, tu cơnh đêếc 2 anhi đhi noo pr’zước dưr mút. T’coÓh Nguyễn Thế Anh, Phó Giám đốc trung tâm công tác xã hội p’niên Quảng Nam đoỌng năl, đhr’năng c’rơ lâng tâm lý âng anhi p’niêng ặt đhị đhr’năng k’uôl, n’đhơ cơnh đêếc, đhị râu zư x’mir lêy tước nâu câi mị a nhi đoo âi z’zăng ta clơ./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn