Bấc ngai năl tước Phạm Thị Thắm ặt đhị chr’val Đông Lĩnh, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá nắc cơnh muy cha nắc ta nih bhlầng đăh c’rơ z’lâh zr’năh k’đhap, khuych goo ha dưr coh tr’mông tr’meh. Boóp k’chăng liêm ang, ta nih đha nâng âng Thắm nắc ơy đơơng chr’năp liêm ta nih đoọng ha bấc ma nuyh khuych goo lâng zêng ma nuyh liêm dzung têy lơơng.

 

        Phạm Thị Thắm ặt đhị chr’val Đông Lĩnh, TP Thanh Hoá n’niên lâng a chăc a rang liêm c’rơ ha dợ tước bêl 9 c’moo, Thắm crêê cr’ay n’glo ngân pa bhlầng nắc bhrợ a đoo liệt m’pâng a chắc dứp, căh choom lalướt dzợ nắc a đoo tớt xe lăn tợơ đếêc tước đâu.

        Pr’loọng đong zr’năh k’đhap ha dợ lâng pr’chăp z’lâh k’đhap zr’năhm a đoo vêy boóp k’chăng liêm cra, ặt tớt liêm ta nih lâng zập ngai nắc cr’đơơng rau ta nih đha nâng đoọng ha bấc ma nuyh khuych goo lâng zêng ma nuyh liêm dzung têy lơơng.

Tợơ pazêng t’ngay dzợ p’niên k’tứi, cha ch’na bệnh viện bấc lâh ch’na đong lâng nắc muy cha nắc pr’zợc a năm ặt lâng Thắm nắc đoo búp bê lâng pazêng cha cách bhai âng apêê a noo pa gơi đoọng. Đhị cr’chăl ặt pa dưah coh bệnh viện, Thắm tự a đay căt pazêng cha cách bhai xang nắc ih bhrợ vaih chr’đhu xa nập âng búp bê lâng rơơm kiêng nắc vaih muy cha nắc I’ih ặt k’rơ coh loom Thắm ting t’ngay c’xêê.

Căh choom lalứơt dzợ, Thắm nắc tợơp t’hước tước a coon c’lâng tr’mông tr’meh ha y chroo âng đay, lêy bhrợ muy bh’rợ tr’nêng đoọng mặ băn c’la đay. Lâng pr’đoọng ha Thắm choom bhrợ bh’rợ I’ih lâng t’vaih pr’đhang xa nập xập.

       Đhơ cơnh đếêc đhr’năng bhrợ têng đoọng vaih cơnh lalua rau pr’rơơm âng a moó lưm bấc rau k’đhap zr’năh tu máy I’ih nắc chr’đhấp lâng dzung, ha dợ mị đăh dzung âng Thắm nắc lâh u liệt, căh choom pa gớt dzợ. Lâh muy tuần nắc Thắm vêy choom chếêc lêy cơnh đươi dua máy ih nâu. Thắm pay đươi chr’kiêng têy đăh a đai đoọng đị ga, ih lâng 10 k’proo têy cơnh apêê liêm dzung têy lơơng.

      Thắm câl pa xoọng sách pa choom ih, tợơ xợơng a đay ơy choom ih bhrợ nắc ađoo lướt zước tợơ apêê ting pa choom bh’rợ. C’lâng zước pa choom bh’rợ âng pân đil c’mor khuych goo cơnh Thắm căh vêy buôn. A đoo lướt 7, 8 đhị ha dợ zập ngai cung căh đoọng ting pa choom lâng muy boóp p’rá bhrợ ha Thắm căh choom ha vil nắc “apêê moon ma nuyh liêm dzung têy căh choom bhrợ bh’rợ nâu, hau a may khuych goo cơnh đếêc vêy mặ bhrợ”. BoÓp p’rá nắc đoo bhrợ pr’đơợ đoọng Thắm pa căh c’rơ bhriêl choom âng đay lâng bhrợ têng liêm choom lâh mơ dzợ.

       Muy pr’đoọng tước lâng Thắm bêl 1 chu kết bạn coh facebook, Thắm vêy năl muy cha nắc, nắc đoo cung ma nuyh pa choom Thắm ih bhrợ đoọng ha Thắm vêy bh’rợ tr’nêng băn t’mông âng đay.

      Thắm xay moon: “Bấc bêl, ma nuyh khuych goo crêê a pêê lêy nắc cơnh ma nuyh căh ma chr’năp, apêê k’đị. Apêê pa chắp, lêy ma nuyh khuych goo căh choom pa bhrợ rau bh’rợ âng ma nuyh dzợ liêm dzung têy choom bhrợ têng. Tu cơnh đếêc bêl ơy ih tà áo dài nắc a cu xợơng hâng hơnh bhlầng tu tr’pang têy âng cu ơy choom bhrợ muy pr’đươi đơơng chr’năp r’vai âng Việt Nam”.

      Z’lâh rau boóp p’rá căh lâh liêm ooy c’la đay, z’lâh rau k’đhap zr’năh bêl apêê căh tộ đươi tr’nêng âng đay, Thắm nắc ơy choom bhrợ rau pr’rơơm âng c’la đay. Thắm quyết định bhrợ t’vaih lớp pa choom I’ih đoọng ha bấc apêê khuych goo lưm k’đhap zr’năh, nắc bơơn học ga gooh doó chroót zên. Căh muy kỹ thuật ih, Thắm dzợ pa choom đoọng ha học viên c’rơ pa zay coh tr’mông tr’meh. Đh’rưah lâng t’vaih lớp pa choom ih doó pay zên, Thắm dzợ bhrợ apêê clip coh youtube đoọng pa choom lâng tr’pác kinh nghiệm lâng zập cha nắc kiêng I’ih.

      Coh muy g’luh lêy chương trình “Nối trọn yêu thương” coh VTV1, Thắm nắc ơy t’đang lâng chương trình đoọng tr’pác ooy xa nay âng đay. Vaih nắc muy xa nay  bh’rợ lalua ta nih âng chương trình, Thắm đoọng năl: “a đoo bhui har bêl vaih nắc ma nuyh ting pâh âng chương trình. A đoo nắc ta luôn lêy chương trình, tợơ số tr’nợơp lêy chương trình lêy apêê ơy pa dưr c’rơ liêm choom đoọng ha đoo ha dưr lâh mơ coh pr’ặt tr’mông”.

       Deh hơnh cơnh c’rơ âng Thắm, a moó Trần Uyên Phương-Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát ơy pa gơi tứoc Thắm muy hun pr’hêl đh’rưah lâng boóp p’rá pa gơi pa too “Chào Thắm, a cu bhui har bhlầng bêl bơơn lêy tin nhăn âng a đhi pa gơi đoọng ha chương trình lâng cảm ơn pr’đợơ c’rơ tợơ a đhi. N’đhơ zâng lâng pazêng rau căh pr’đoọng, k’đhap k’ra coh pr’ặt tr’mông ha dợ a cu ta luôn tin đươi ooy pr’ặt tr’mông âng đay. A đhi ơy bhrợ têng cơnh liêm t’mêê, cung cơnh đơơng chr’năp liêm choom, la lua tanih đoọng ha moó lâng pazêng apêê lơơng. Rơơm kiêng pr’hêl âng Tân Hiệp Phát đơơng tước ha đhi nắc muy rau đươi xơợng lâng zooi zup rau liê choom đoọng ha đhi bấc lâh mơ coh pr’ặt tr’mông”.

      Cơnh lâng Thắm, nâu đoo nắc pr’hêl lalua ta nih bhlầng lâng chr’năp ga mắc bhlầng. Thắm đươi dua pr’hêl âng Tân Hiệp Phát đoọng pa dưr cửa hàng I’ih âng đay, cung cơnh bhrợ lớp pa choom I’ih căh pay zên đoọng ha pêê khuych goo.

       K’đhap k’ra coh pr’ặt tr’mông nắc rau căh choom lơi, ha dợ đh’rưah lâng đếêc  ahêê dzợ vêy pazêng pr’hêl liêm hcr’năp lâng pr’loọng đong nắc pr’hêl liêm ta nih bhlầng, tợơ chương trình Thắm rơơm zập ngai nắc chăp dêr pr’loọng đong đay bấc lâh mơ dzợ./.

Từ cô gái tật nguyền đến người thợ may, thiết kế trang phục

                                     Vov.vn

Nhiều người biết đến Phạm Thị Thắm ở xã Đông Lĩnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa như một điển hình về nghị lực vượt qua tật nguyền vươn lên trong cuộc sống.

Phạm Thị Thắm ở xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa sinh ra vốn lành lặn khoẻ mạnh nhưng năm 9 tuổi, Thắm gặp căn bệnh viêm tủy quái ác khiến cô gáibị liệt nửa thân dưới, các bộ phận đều không có cảm giác và từ đó phải làm bạn với chiếc xe lăn. Cô gái này luôn có nụ cười tươi và là nguồn truyền cảm hứng tới biết bao người khuyết tật và cả những người bình thường khác. Không thể đi lại được nữa, Thắm bắt đầu định hướng con đường tương lai, làm một nghề gì đó để có thể tự nuôi bản thân. Và cơ duyên đã đưa Thắm đến với nghề may và thiết kế trang phục. Từ những ngày còn bé, ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà và người bạn duy nhất Thắm có được lúc ấy là con búp bê và những mảnh vải vụn mà những người chị gửi cho. Suốt thời gian nằm viện, Thắm tự cắt những mảnh vải vụn rồi khâu thành những bộ váy của búp bê và ước mơ trở thành cô thợ may cứ thế lớn dần theo năm tháng.

Tuy nhiên quá trình thực hiện ước mơ cô gặp không ít khó khăn vì máy may phải đạp ga bằng chân, nhưng đôi chân của Thắm thì bị liệt. Phải mất một tuần để Thắm nghĩ ra cách sử dụng chiếc máy may. Thắm may bằng cách dùng cùi tay bên phải để nhấn ga và may bằng 10 đầu ngón tay như người bình thường.

Thắm mua thêm sách dạy may về tự học, sau khi cảm thấy tự tin ở bản thân mình cô mới đi xin học việc. Hành trình đi xin việc của cô gái tật nguyền như Thắm không dễ dàng gì. Cô đi  7, 8 nơi nhưng ai cũng từ chối và có một câu nói làm Thắm nhớ mãi “người ta bảo rằng người bình thường còn khó làm được nghề này, huống gì một cô gái ngồi xe lăn như cháu”. Chính câu nói này đã làm động lực để Thắm chứng minh cho người ta thấy mình có thể làm được và làm tốt hơn rất nhiều.

May mắn đến với Thắm khi 1 lần kết bạn trên facebook, Thắm  quen được một người, đó cũng chính là người thầy dạy may cho Thắm để bây giờ cô mưu sinh.

Thắm chia sẻ: “Nhiều khi người khuyết tật bị xem là bên lề của cuộc sống, bên lề của xã hội.  Mọi người nghĩ người khuyết tật không có khả năng làm được những điều mà người bình thường có thể làm được. Nên khi làm được tà áo dài tôi cảm thấy rất là tự hào vì đôi tay này có thể làm nên một sản phẩm mang cái hồn của Việt Nam”.

Vượt qua định kiến, vượt qua mọi sự từ chối, Thắm đã có thể chạm tay vào ước mơ của mình. Thắm quyết định mở lớp dạy may cho mọi người và ở đó người khuyết tật khó khăn, sẽ được học miễn phí. Không chỉ là kỹ thuật may, Thắm còn truyền tới những học viên nguồn năng lượng tích cực. Bên cạnh mở lớp dạy miễn phí, Thắm còn làm các clip trên youtube để dạy và chia sẻ trải nghiệm với mọi người về những cách may vá.

Trong một lần xem chương trình “Nối trọn yêu thương” trên VTV1, Thắm đã chủ động liên hệ với chương trình để chia sẻ về câu chuyện của mình. Trở thành một mảnh ghép của chương trình, Thắm cho biết: “Mình rất vui khi được trở thành nhân vật của chương trình. Mình là một người thường xuyên xem chương trình, từ số đầu tiên xem chương trình thấy các nhân vật đã cho mình rất nhiều năng lượng tích cực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống”.

Cảm kích trước nghị lực của Thắm, chị Trần Uyên Phương- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã gửi đến Thắm một món quà bất ngờ cùng lời nhắn nhủ “Xin chào Thắm, chị rất là vui khi nhận được tin nhắn của em cho chương trình và chị cảm thấy một nguồn năng lượng rất mạnh mẽ từ em. Dù đối diện trước những biến cố, khó khăn trong cuộc sống nhưng em luôn có niềm tin và yêu cuộc sống của mình. Em đã rất là sáng tạo, cũng như truyền cảm hứng cho chị và tất cả mọi người. Hy vọng rằng món quà của Tân Hiệp Phát đem đến cho em sẽ là một sự ghi nhận và giúp ích cho em nhiều hơn trong cuộc sống”.

Đối với Thắm, đây thực sự là món quà rất tuyệt vời và có ý nghĩa. Thắm dự định sẽ dùng món quà của Tân Hiệp Phát để phát triển cửa hàng may của mình, cũng như mở lớp dạy may miễn phí cho người khuyết tật.

Khó khăn thử thách là điều tất nhiên trong cuộc sống, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có những món quà tuyệt vời và gia đình là món quà tuyệt vời nhất, thông qua chương trình Thắm mong mọi người sẽ yêu quý gia đình của mình nhiều hơn./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn