Chr’hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam âi bhrợ têng xang Đại hội Chi – đảng bộ cơ sở crêê kế hoạch. Bh’nơơn n’nâu năc đươi vêy râu zooi đoọng liêm choom tơợ đảng bộ cấp piing lâng râu mr’cơnh loom âng đảng viên lâng đha nuôr vel đong.

 

Tước đâu, chr’hoong Tây Giang vêy 47/47 chi- đảng bộ trực thuộc Huyện ủy âi bhrợ xang Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Bâc t’ngay ha nua, Ban Thường Huyện ủy Tây Giang k’đhơợng xay apêê cơ quan xay moon đoọng ch’mêêt lêy pa choom đoọng đảng bộ cơ sở ra văng đại hội, đh’rưah lâng bhrợ t’vaih apêê c’bhuh pa bhrợ tươc ch’mêêt lêy cr’chăl ta bhrợ đại hội. Pa ghit, Ban Thường vụ Huyện ủy âi bhrợ t’vaih 10 c’bhuh k’đhợơng xay, zooi đoọng đại hội cơ sở đhị 10 chr’val âng apêê đồng chí Ủy viên Thường cụ Huyện ủy bhrợ tổ trưởng.

T’cooh Mạc Như Phương – Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Giang đoọng năl, xang bêl bhrợ têng xang bh’rợ ra văng đại hội ting “5 bhr’dzang”, apêe thành viên Tổ pa bhrợ Huyện ủy xiêr cơ sở zooi đoọng bh’rợ bhrợ Đại hội đảng coh apêê chr’val. Vêy chr’val, Tổ pa bhrợ choom pa choom đoọng pa ghit ng’cơnh k’đhơợng bhrợ đại hội, bhrợ phiếu, đoọng phiếu, ng’cơnh dap đợ phiếu pay.

T’cooh Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy Tây Giang xay moon, đại hội đảng bộ cơ sở coh 10/10 chr’val ta bhrợ liêm choom lâng crêê cơnh xa nay. Bh’rợ ra văng ha ma nưih coh cấp ủy bơơn xơợng bhrợ liêm ghit, dân chủ, liêm t’lăng, crêê quy trình, quy định. Cán bộ cấp ủy bơơn chơơih pay ghit “ Liêm loom, zâp bh’riêl”, vêy đha nuôr chăp lâng măc k’đhơợng bhrợ liêm choom bh’rợ coh nhiệm kỳ tươc. Đhị pr’đơợ ta quy hoạch cán bộ âng ting đảng bộ, chr’năp năc k’đhơợng nhâm cơ cấu 3 ruh c’moo coh ban chấp hành. Bâc chr’val bơơn năl đợ apêê t’mêê vêy pr’đơợ liêm xay moon t’moot ooy Ban Châp hành, ting pâh bh’rợ k’đhơợng xay, k’đhơợng bhrợ, pa bhlâng năc cán bộ p’niên, cán bộ pân đil. Pa bhlâng năc cán bộ năc ma nưih Cơ Tu bơơn bâc coh ban chấp hành.

T’cooh Nguyễn Văn Lượm đoọng năl “ Choom moon đại hội cơ sở liêm choom veye râu chroi đoọng ga măc âng apeê thành viên coh Tổ pa bhrợ âng chr’hoong. Apêê đoo căh xay moon zr’năh k’đhap, ta luôn tươc crêê bel, lưch loom zooi đoọng ha cán bộ chr’val coh ting bh’rợ bhrợ đại hội.”

Đhị cr’chăl bhrợ têng đại hội đảng bộ câp cơ sở đoọng lêy, bâc đảng bộ pa căh ghit râu phê bình lâng tự phê coh Đảng. Bâc đảng viên, pa bhlâng năc đảng viên đanh c’moo zooi đoọng lâng xay moon dal bh’nơơn k’đhơợng xay âng Ban chấp hành khóa l’lăm. Pa ghit cơnh đhị apêê chr’val Ch’Ơm, Ga ry, A xan…, đha nuôr bhui har bêl lêy vel đong đay ting t’ngay ting tr’xăl t’mêê. Tơợ chr’val c’noong k’tiêc zr’năh k’đhap, căh điện,  căh c’lâng, căh trường, căh trạm lâng căh vêy đong bhrợ bhiêc, năc nâu câi pr’đơợ hạ tầng âi bơơn Nhà nước k’rong bhrợ pa dưr liêm cra. 100% vel vêy c’lâng bê tông, vaih prang sóng điện thoại di động; 100% zr’lụ đha nuôr bơơn k’rong bhrợ bhr’lậ pa liêm lâng bhrợ t’bhưah đoọng ra pă đha nuôr ăt ma mông yêm têêm pr’ăt tr’mông; lâh 80% pr’loọng đha nuôr bơơn đươi dua điện lưới k’tiêc k’ruung. Tr’mông tr’meh pa dưr, apêê dhr’niêng bh’rợ căh dzợ liêm glăp r’dợ bơơn lơi. Yêm têêm chính trị, c’noong k’tiêc ta luôn zư nhâm.

Cán bộ p’niên Pơloong Nhiêu, Phó Bí thư Đảng ủy Ch’Ơm xay moon, nhiệm kỳ ha nua, a noo bơơn bh’cộ chr’hoong k’rang tươc, đơơng t’moot ooy quy hoạch lâng bơơn k’đươi bhrợ Phó Bí thư Đảng ủy chr’val. Nâu đoo năc muy râu hâng hơnh lâng pr’đơợ choom t’bhlâng cơnh lâng cán bộ p’niên cơnh a noo. Nhiệm kỳ ha nua, a noo dh’rưah lâng cán bộ chr’val ta luôn xiêr tươc zâp pr’lọong đha nuôr pa choom đoọng ng’cơnh bhrợ ruộng, băn rơơi, p’too moon đha đhâm cmâr pa choom bh’rợ, chơơc lêy bh’rợ tr’neeng, ting pâh bhrợ Hợp tác xã z’nươu tr’hâu Ch’ơm đoọng vêy p’xoọng râu pa chô tơợ bh’rợ choh, pa câl sâm…. Đợ bh’rợ tr’nêng liêm ghit âng a noo bơơn đha nuôr chăp hơnh, đảng bộ, chính quyền vel đong xay moon dal lâng a noo bơơn moon k’dhơợng bhrợ cớ Phó Bí thư Đảng ủy chr’val nhiệm kỳ 2020-2025 cơnh lâng đợ phiếu pay pa bhlâng dal./.

Đại hội chi - đảng bộ cơ sở ở Tây Giang: Khi trên dưới đồng lòng

                                        Đình Hiệp

Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành Đại hội chi - đảng bộ cơ sở đúng kế hoạch. Kết quả này là nhờ sự hỗ trợ tích cực từ đảng bộ cấp trên và sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Đến nay, huyện Tây Giang có 47/47 chi - đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những ngày qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang chỉ đạo các cơ quan tham mưu theo dõi hướng dẫn đảng bộ cơ sở chuẩn bị đại hội, đồng thời thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, giám sát quá trình diễn ra đại hội. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 10 tổ chỉ đạo, hỗ trợ đại hội cơ sở tại 10 xã do các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng.

Ông Mạc Như Phương - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Tây Giang cho biết, sau khi hoàn thành việc chuẩn bị đại hội theo “5 bước”, các thành viên Tổ công tác Huyện ủy xuống cơ sở hỗ trợ công tác tổ chức đại hội đảng ở các xã. Có xã, Tổ công tác phải hướng dẫn cụ thể cách điều hành đại hội, làm phiếu, bỏ phiếu, cách tính tỷ lệ số phiếu bầu.

Ông Nguyễn Văn Lượm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang nhận xét, đại hội đảng bộ cơ sở ở 10/10 xã diễn ra thành công và đúng định hướng. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. Cán bộ cấp ủy được chọn lựa kỹ “đủ đức, đủ tài”, có uy tín với dân và “đủ sức” đảm đương tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ của từng đảng bộ, cơ bản đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi trong ban chấp hành. Nhiều xã phát hiện những nhân tố mới có triển vọng giới thiệu vào Ban chấp hành, tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đặc biệt cán bộ là người Cơ Tu chiếm tỷ lệ cao trong ban chấp hành.

Ông Nguyễn Văn Lượm cho biết: “Có thể nói đại hội cơ sở thành công có sự đóng góp rất lớn của các thành viên Tổ công tác huyện. Họ không ngại khó khăn, luôn có mặt đúng lúc, nhiệt tình hỗ trợ cho cán bộ xã trong từng khâu tổ chức đại hội”.

Quá trình tiến hành đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho thấy, đa số đảng bộ thể hiện rõ tính phê bình và tự phê trong Đảng. Nhiều đảng viên, nhất là đảng viên lâu năm ủng hộ và đánh giá cao kết quả lãnh đạo của ban chấp hành khóa cũ. Cụ thể như tại các xã Ch’Ơm, GaRy, A Xan..., người dân phấn khởi khi thấy quê hương mình ngày một đổi mới. Từ xã biên giới khó khăn, không điện - đường - trường - trạm và không cả trụ sở làm việc, thì nay cơ sở hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang. 100% thôn có đường bê tông, phủ sóng điện thoại di động; 100% khu dân cư được đầu tư chỉnh trang và mở rộng để sắp xếp dân cư ổn định cuộc sống; hơn 80% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Kinh tế phát triển, các phong tục, tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ. An ninh chính trị, an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Cán bộ trẻ Pơloong Nhiêu - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ch’Ơm chia sẻ, nhiệm kỳ qua, anh được lãnh đạo huyện quan tâm, đưa vào quy hoạch và được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã, Đây là một vinh dự và là thử thách lớn đối với cán bộ trẻ như anh. Nhiệm kỳ qua, anh cùng cán bộ xã thường xuyên xuống từng hộ dân hướng dẫn cách làm ruộng, chăn nuôi, vận động thanh niên học nghề, tìm công ăn việc làm, tham gia Hợp tác xã Dược liệu Ch’Ơm để có thêm thu nhập từ việc trồng, mua bán sâm... Những việc làm cụ thể của anh được người dân tin yêu, đảng bộ, chính quyền cơ sở đánh giá cao và anh được tin tưởng lựa chọn tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu rất cao./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn