Tươc đâu âi veey lâh 750 nhân viên y tế, sinh viên y, dược đhị apêê  trường đại học, cao đẳng coh vel đong thành phố ting pâc bhrợ bh’rợ zêl lâng cha groong Covid-19 coh vel đong.

  Ting n’năc, vêy 47 nhân viên y tế, 41 pa choom bh’rợ y tế (căh vêy ma lương) đhị cơ sở y tế trực thuộc đh’rưah lâng apêê nhân viên y tế vel bhươl đhị apêê chr’val âng UBND chr’hoong Hòa Vang âi ting pâh xay moon pâh bhrợ ha tuyến tr’nơơp zêl pr’luh. Lâh mơ lâh 650 sinh viên chuyên ngành y, dược đhị apêê trường đại học, cao đẳng coh vel đong thành phố công xay moon ting pâh.

  Xang bêl bơơn pa choom đoọng n’đăh chuyên môn, apêê tình nguyện viên vêy bơơn Sở Y tế bhrợ kế hoạch t’bhlâng zooi đoọng dhdị apêê cơ sở y tế xooc ch’mêêt lêy, zư pa dưah apêê ngai ca ay Covid-19 bêl pr’hân. Đợ c’bhuh apêê pa choom bh’rợ vêy bơơn k’đươi tươc Trung tâm Ch’mêêt lêy pr’luh cr’ay lâng 7 Trung tâm Y tế apêê quận, chr’hoong coh vel đong thành phố đoọng zooi ha bh’rợ ch’mêêt lêy pr’luh cr’ay; dap lêy, xay moon pa ghit, xay truih ta luôn…./.

Đà Nẵng: Gần 800 nhân viên, sinh viên y, dược tình nguyện tham gia phòng, chống Covid-19

  Đến nay đã có hơn 750 nhân viên y tế, sinh viên y, dược tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đăng ký tự nguyện tham gia công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn.

  Theo đó, có 47 nhân viên y tế, 41 học việc, thực hành tay nghề y tế (không hưởng lương) tại cơ sở y tế trực thuộc cùng các nhân viên y tế thôn, bản tại các xã thuộc UBND huyện Hòa Vang đã tình nguyện đăng ký, tăng cường cho tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra hơn 650 sinh viên chuyên ngành y, dược tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng đăng ký tham gia. 

  Sau khi được tập huấn về chuyên môn, các tình nguyện viên sẽ được Sở Y tế lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ tại các cơ sở y tế y tế đang theo dõi, điều trị các bệnh nhân Covid-19 khi cần thiết. Những nhóm học việc, thực hành tay nghề sẽ được tăng cường để hỗ trợ y tế tại các khu cách ly tập trung; nhóm sinh viên y, dược sẽ được huy động đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 7 Trung tâm Y tế các quận, huyện trên địa bàn thành phố để hỗ trợ công tác điều tra, giám sát dịch tễ; thống kê, phân tích, báo cáo, cập nhật số liệu...

                                                                                                                                           (Theo Công an thành phố Đà Nẵng) 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn