UBND thành phố Đà Nẵng t’mêê k’đươi moon apêê đơn vị, vel đong pa đhêy pa đớp bha nên đong cơnh lâng apêê pr’loọng vêy đong đong ặt lâng pa đhêy bhiệc pa chô k’tiếc tợơ t’ngay 27/1 tước 26/2. Cơnh lâng apêê dự án chr’năp lalay, pa đớp đoọng ha Hội đồng chroót pa chô zup zooi lâng đhăm ặt t’mêê k’đươi bhrợ ghit liêm đhr’năng pa đớp đoọng k’tiếc.

        UBND thành phố Đà Nẵng cung ơy đoọng zup zooi Tết Nguyên đán Tân Sửu cơnh lâng apêê pr’loọng ặt đhị đhr’năng pa tơơi lâng đợ zên 800 r’bhầu đồng zập pr’loọng. Đợ zên zup zooi nâu nắc đươi dua đoọng ha pêê pr’loọng tơơi đhấc pazêng pr’loọng bha lầng lâng pr’loọng lơơng ơy pa đớp đoọng k’tiếc âng apêê pr’loọng đhị đhr’năng xoọc ặt đhị đong chung cư, căh cợ đong ặt âng Nhà nước k’đhợơng lêy; pr’loọng xoọc bơơn zup zooi zên vặ đong coh cr’chăl đương ra pặ đhăm ặt t’mêê; pr’loọng xoọc bơơn pa đớp k‘tiếc ặt căh cợ đong ặt chung cư tợơ t’ngay 15/11/2020 tước t’ngay 11/2/2021.

        T’cooh Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đoọng năl, đhơ c’moo đâu kinh tế k’đhap zr’năh ha dợ thành phố Đà Nẵng ơy pa zay k’rong zên bạc zup zooi apêê zr’năh t’pâh Tết./.

Đà Nẵng hỗ trợ các hộ giải tỏa đền bù đón Tết Nguyên đán

  UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương tạm dừng bàn giao mặt bằng đối với các hộ có nhà đang ở và tạm dừng cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 27/1 đến 26/2. Đối với các dự án đặc thù, giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đề xuất cụ thể tiến độ bàn giao mặt bằng.   

          UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã phê duyệt hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu đối với các hộ thuộc diện giải tỏa với mức 800 ngàn đồng mỗi hộ. Mức hỗ trợ này áp dụng cho các hộ giải tỏa đi hẳn gồm hộ chính và hộ phụ đã bàn giao mặt bằng thuộc một trong các trường hợp sau: Hộ dân đang ở tạm tại nhà ở khu chung cư hoặc nhà ở do Nhà nước quản lý; Hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế; Hộ đang được giao đất ở hoặc nhà ở chung cư thực tế từ ngày 15/11/2020 đến ngày 11/2/2021.

        Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, mặc dù năm nay kinh tế khó khăn nhưng thành phố Đà Nẵng đã tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ các đối tượng xã hội đón Tết./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn