Tơợ 25/7 tươc ra diu 3/8, thành phố Đà Nẵng âi pay pr’đhang a ham lâh 16.000 ch’mêêt lêy virus SARS-CoV2, coh đêêc vêy lâh 10 r’bhâu pr’đhang a ham vêy bh’nơơn doó crêê, 121 pr’đhang crêê.

Tươc đâu, Bộ Quốc phòng âi pa lăc xang Labo ch’mêêt lêy Covid-19 đhị Bệnh viện Quân y 17 cơnh lâng công suất 400 pr’đhang zâp t’ngay. Bộ Công an công âi pa lăc xang Labo ch’mêêt lêy đhị Bệnh viện 199- Bộ Công an. Cơnh đêêc, đhị thành phố Đà Nẵng xooc vêy 5 đơn vị ch’mêêt lêy Covid-19 năc Trung tâm  Ch’mêêt lêy pr’luh cr’ay Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện xooh Đà Nẵng, Bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện 199. Z’hai ch’mêêt lêy Virus SARS-CoV-2 dzooc 10 pr’đhang a ham ch’mêêt lêy zâp t’ngay. Thành phố Đà Nẵng xooc hân đơơh bhrợ têng pay pr’đhang a ham đoọng ch’mêêt lêy bhưah đoọng đơơh bơơn năl lâng đoọng ăt la lay, zư pa dưah ma nưih crêê Covid-19. T’cooh Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng k’đươi Bộ Y tế zooi Đà Nẵng ha dưr công suất ch’mêêt lêy dzooc 20 r’bhâu pr’đhang zâp t’ngay. K’đươi Bộ Y tế lâng apêê cơ quan Trung ương zooi năc t’bhlâng zooi đoọng coh bh’rợ ch’mêêt lêy. Ha dang Bộ t’bhlâng zooi đoọng ha zi lâh n’năc dzợ, đơơng âng bh’rợ ch’mêêt lêy dzooc 20 r’bhâu zâp t’ngay năc vêy bhrợ pa đệ cr’chăl coh g’luh cha groong râu trơơi boọ âng pr’luh. Cơnh lâng đhr’năng pr’luh cr’ay xooc đâu năc choom ch’mêêt ting cha năc ma nưih. A zi k’đươi Bộ Y tế k’rang lâh mơ dzợ bh’rợ ch’mêêt lêy khánh nguyên lâng c’lâng bh’rợ Real time-PCR đoọng a zi bơơn lêy crêê bhlâng./.

Đà Nẵng lấy mẫu hơn 16.100 mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov2

Từ 25/7 đến sáng ngày 3/8, thành phố Đà Nẵng đã tiến hành lấy hơn 16 ngàn  mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2, trong đó có trên 10 ngàn mẫu có kết quả âm tính, 121 mẫu dương tính.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã lắp đặt hoàn thành Labo xét nghiệm Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 17 với công suất 400 mẫu mỗi ngày. Bộ Công an cũng đã lắp đặt hoàn thành Labo xét nghiệm tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an. Như vậy, tại thành phố Đà Nẵng hiện có 5 đơn vị xét nghiệm Covid-19 là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Quân y 17, Bệnh viện 199. Năng lực xét nghiệm virus SARS-Cov-2  tăng lên 10 ngàn mẫu bệnh phẩm mỗi ngày. Thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm diện rộng nhằm sớm phát hiện và cách ly, điều trị bệnh  nhân mắc Covid-19. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Bộ Y tế giúp Đà Nẵng nâng công suất xét nghiệm lên 20 ngàn mẫu mỗi ngày: Đề nghị Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương hỗ trợ tiếp tục nâng cao năng lực xét nghiệm. Nếu Bộ tích cực hỗ trợ chúng tôi hơn nữa đưa năng lực xét nghiệm lên 20 ngàn mẫu mỗi ngày thì sẽ rút ngắn được rất nhiều trong cuộc đua mà chúng ta chạy trước sự lây lan của dịch. Với tình trạng dịch hiện nay thì phải xét nghiệm từng cá thể. Chúng tôi đề nghị Bộ Y tế quan tâm tăng thêm năng lực xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp k Real time-PCR để chúng tôi sàng lọc chính xác./. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn