Năc tơợ t’ngay 1 Tết Canh Tý, xa nay ooy c’bhuh ta mooi 218 cha năc tơợ zr’lụ pr’luh cr’ăy Vũ Hán ăt cớ coh Đà Nẵng năc bhrợ bâc ngai prá xay. Bêl Tết, prang thành phố bhrơợng pa bhlâng lâng xa nay pr’luh cr’ăy, xang n’năc năc 2 g’luh pr’luh cr’ăy dưr vaih, bhrợ têng bh’rợ pa tuông xã hội prang thành phố, pazêng bh’rợ kinh tế đhêy bhrợ têng. Pazêng bh’rợ dịch vụ du lịch muy c’moo zr’năh k’đhap, râu bil bal căh bool lêy. Bh’rợ t’bhlâng bhr’lậ pa liêm pazêng râu n’lât, bhr’lậ zr’năh k’đhap coh bh’rợ quy hoạch, k’tiêck’bunh, xây dựng, đô thị công bhrợ ha bh’rợ kinh tế căh choom đhr’đhuông. Bâc vụ án l’lăm đêêc crêê tươc bâc cán bộ, công chức ta toom công bhrợ râu căh liêm crêê ooy bh’rợ bhrợ bhiệc coh bâc cơ quan, đơn vị. Ting n’năc, muy bơr c’lâng bh’rợ bhr’lậ căh cậ đhêy bhrợ têng muy bơr zr’lụ pa bhrợ, dự án k’rong bhrợ, ch’mêệt lêy, bhr’lậ, pa liêm đợ râu căh liêm choom coh bh’rợ quy hoạch pa dưr công bhrợ râu k’pân ooy cr’noọ bh’rợ pa dưr râu dưr vaih. Bâc ngai xay moon, 3 c’moo ahay, Đà Nẵng năc căh n’năl cơnh chêêc xay bhrợ ooy xa nay bh’rợ căh dzợ đoọng 2 đong máy thép pa bhrợ, xăl đoọng k’tiêc bhrợ t’bhưah công viên APEC, gr’hoót lâng doanh nghiệp bhrợ t’bhưah 5 c’lâng lươt xiêr ooy biển, căh đoọng bhrợ đong dal tầng đhị toor biển… năc ta bhuch đợ cr’noọ bh’rợ liêm choom bhlâng.

Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị zr’lụ III xay moon, coh xa nay bh’rợ kinh tế âng Đà Nẵng đươi dua pa bhlâng bâc ooy dịch vụ, ha dợ đợ zên bơơn pay pa chô tơợ dịch vụ căh lâh bâc: “Hân đhơ thành phố Đà Nẵng ơy vêy bh’rợ ch’mêệt lêy ooy chỉ số PCI, chỉ số ooy DDCI (PCI năc trách nhiệm cấp tỉnh, ha dợ DDCI năc ooy trách nhiệm âng pazêng sở, ngành) công ơy ghít. Hân đhơ cơnh đêêc, coh m’pâng năc căh xay moon crêê cơnh lâng đhr’năng. Ting cơnh acu đoọng nhâm mâng râu la lua, đươi dua công nghệ thông tin năc ooy pr’ăt bh’rợ năc râu đơ chr’năp pa bhlâng. Đoọng choom bhrợ bhr’lậ đhr’năng n’nâu ting cơnh acu năc manuyh bha lâng năc vêy cr’noọ bh’rợ t’bhlâng, ng’bi năc pa dưr cr’noọ bh’rợ t’bhlâng lâng zư lêy cr’noọ bh’rợ t’bhlâng.”

Hay cớ cr’chăl m’pâng nhiệm kỳ, t’ngay 02/3/2018, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng bhrợ Thông báo xa nay x’rịa ooy bh’rợ bhr’lậ pa liêm râu nha nhự âng đong máy thép Dana Ý lâng đong máy thép Dana Úc. T’cooh xa nay thành phố mr’cơnh cr’noọ xa nay căh đơc đong máy thép Dana Ý lâng Dana Úc pa bhrợ cớ đhị chr’val Hoà Liên; ting n’năc pay pa chô, lơi cr’noọ bh’rợ pa tơơi pazêng pr’loọng đong đhanuôr coh zr’lụ đăn đêêc. Bh’rợ thành phố Đà Nẵng pr’hơợc đhêy bh’rợ tr’nêng 2 đong máy thép lâng căh dzợ bhrợ bh’rợ pa tơơi đhanuôr bhrợ bâc ngai c’jệ lêy, doanh nghiệp lum zr’năh k’đhap. Xang n’năc, Đà Nẵng đoọng cớ đong máy pabhrợ, xang n’năc căh đoọng cớ pa bhrợ. Ta luôn coh 3 c’moo ahay, tơợ muy doanh nghiệp pa đơp đoọng bâc bhlâng ngân sách, bhrợ t’vaih bh’rợ tr’nêng ha k’r’bhâu cha năc manuyh pa bhrợ, 2 đong máy thép ăt lâng đhr’năng bâc ơl nợ, căh dzợ bơơn pa bhrợ, doanh nghiệp kiện chính quyền ooy Toà. Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng khoá t’mêê lêy, prá xay lâng bhr’lậ pa liêm pazêng c’lâng xa nay, chính sách crêê cơnh. T’cooh Huỳnh Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đa Na- Ý xay moon, thành phố ơy vêy c’lâng bh’rợ bhr’lậ rau zr’năh k’đhap đoọng ha doanh nghiệp: “Thành phố bêl đêêc ahay ơy đoọng ha đong máy muy zr’lụ k’tiêc t’mêê đoọng bhrợ phân xưởng cán, ha dợ phân xưởng luyện năc chêêc zr’lụ k’tiêc n’lơơng. Luyện phôi năc vêy choom cán thép. Pazêng râu xoọc đương quy hoạch âng thành phố năc Thủ tướng ký năc vêy choom ng’bhrợ. Nâu đoo công năc muy bh’rợ âng thành phố bhr’lậ zr’năh k’đhap, doanh nghiệp năc n’năl xơợng đươi. Ha dợ ooy râu bil hư âng doanh nghiệp năc công ơy ặ u bil hư. Nhiệm kỳ t’mêê n’nâu, Bí thư t’tun năc xay bhrợ bh’rợ âng Đa Na- Ý, acu k’noọ a noo Nguyễn Văn Quảng năc xay bhrợ crêê luật, xay bhrợ đơơh đoọng ha doanh nghiệp đoọng đh’rưah choom dưr vaih.”

Bêl k’nặ đhêy bh’rợ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, t’cooh Huỳnh Đức Thơ ơy prá xay lứch cr’noọ cr’niêng âng đay ooy bh’rợ bhrợ pa dưr thành phố. Ting cơnh t’cooh Huỳnh Đức Thơ, đoọng pa dưr, pa liêm c’rơ âng k’tiêc k’bunh lâng đợ zên vốn âng xã hội, căh choom căh ng’đươi ooy cr’noọ bh’rợ t’bhlâng xay bhrợ, xay bhrợ ta béch g’lăng bêl xay bhrợ, bh’rợ bhr’lậ. Coh đhr’năng cơnh xoọc đâu, ha dang đhiệp ng’bhrợ crêê cơnh xa nay xay moon âng pháp luật năc mr’cơnh lâng bh’rợ đhêy bhrợ têng pazêng dự án. Râu ng’xay bhrợ ta luôn u ăt bhlưa đơ crêê lâng râu căh ơy crêê, k’nặ bhlâng. Bâc cán bộ t’cooh xa nay lứch loom lâng bh’rợ tr’nêng, t’bhlâng bhr’lậ zr’năh k’đhap, năc công vêy cán bộ k’rang k’pân bhlâng, tu k’pân crêê bhrợ lất căh pân xay moon đợ xa nay bh’rợ chr’năp liêm bhlâng, bâc pr’họp lâng pazêng râu xa nay xay moon vaih bâc cơnh, năc căh choom bhr’lậ râu zr’năh k’đhap âng bh’rợ tr’nêng. Tu cơnh đêêc, bâc bhlâng đợ dự án ty căh choom ta bhrợ têng cơnh cr’noọ cr’niêng, bhrợ zih râu dưr vaih zazum âng thành phố. Bơr pêê c’moo n’nâu, râu âng pazêng apêê doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp coh Đà Nẵng rơơm kiêng năc chính quyền thành phố t’bhlâng bhr’lậ râu zr’năh k’đhap ooy bha ar bha tơ hành chính, t’bhlâng bhrợ pa đơơh pazêng bh’rợ k’rong bhrợ đoọng pa đhuông xa nay bh’rợ kinh tế tỵ ơy zih ngang coh 3 c’moo ahay. T’cooh Nguyễn Hữu Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Gia Thịnh xay moon, doanh nghiệp rơơm kiêng pazêng sở ngành oó dzợ đớc bha ar bha tơ lươt mút bâc ooy xang n’năc năc văl cớ ooy bh’rợ tr’nơơp: “XoỌc đâu vêy bâc pa bhlâng bha ar bha tơ hành chính đoọng ha doanh nghiệp căh ơy vêy ta xay bhrợ cơnh muy tơợ, t’ngay c’xêê pa chô bha ar bha tơ muy tơợ cơnh lâng bha ar bha tơ hành chính đơc đoọng ha cha năc manuyh. Công n’năl, bh’rợ n’nâu năc k’đhap bhlâng, tu xa nay bh’rợ bha ar bha tơ đoọng ha doanh nghiệp k’đhap lâh mơ lâng bha ar bha tơ đoọng ha cha năc manuyh. Hân đhơ cơnh đêêc, bh’rợ n’nâu thành phố năc t’bhlâng zup zooi đoọng ha doanh nghiệp coh cr’chăl ha y. Pazêng bha ar bha tơ xay bhrợ lâng pazêng bộ ngành Trung ương năc thành phố năc đơn vị tr’nơơp zup zooi đoọng ha doanh nghiệp vel đong.”

Phó Giáo sư- Tiến sĩ Trần Đình Thiên, bêl ahay bhrợ Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, manuyh coh c’bhuh xay moon xa nay bh’rợ âng Thủ tướng Chính phủ xay moon, bh’rợ Đà Nẵng kinh tế dưr xiêr k’rơ năc tu pa bhlâng đươi bâc ooy kinh tế dịch vụ, du lịch. Ting cơnh t’cooh Trần Đình Thiên, tu c’rơ căh lâh bâc năc Đà Nẵng t’bhlâng đươi ooy râu liêm choom âng kinh tế du lịch năc crêê ha dợ căh choom k’rong bhrợ bâc ooy. Tu cơnh đêêc, bêl lum zr’năh k’đhap tơợ pr’luh cr’ăy Covid-19 năc thành phố công mâng loom đoọng pa dưr kinh tế, z’lâh zr’năh k’đhap coh xoọc đâu. Thành phố năc choom pa dưr râu liêm choom tơợ bh’rợ pa dưr dịch vụ, du lịch năc pac pa liêm ta mooi tươc, năc t’bhlâng đươi ta mooi coh k’tiêc k’ruung hêê. Tiến sĩ Trần Đình Thiên xay moon, Đà Nẵng năc choom vêy thể chế, chính sách pa dưr lâng k’rong bhrợ đoọng ha bh’rợ kinh tế ha dum: “Acu moon, Đà Nẵng vêy đợ râu liêm choom ooy bh’rợ pa dưr công nghiệp căh? Năc vêy chớ, ba bi cơnh ch’nang biển Liên Chiểu căh cậ chr’năp bhlâng năc pa dưr đô thị ting c’lâng bh’rợ tr’xăl t’mêê ta béch, muy đô thị khoa học công nghệ. Năc choom xay bhrợ k’rơ bh’rợ n’nâu, năc choom t’bhlâng k’rong bhrợ ooy xa nay bh’rợ n’nâu. Năc choom bhrợ ting c’lâng bh’rợ đô thị, pazêng râu xa nay bh’rợ hạ tầng đô thị ting c’lâng bh’rợ n’năc năc choom vaih cơnh lơơng liêm choom lâh mơ. Lâng Đà Nẵng kinh tế ha dum chr’năp pa bhlâng. Năc ađoo choom vaih liêm choom bhlâng, tu cơnh đêêc năc choom xay bhrợ ooy thể chế, ooy xa nay chính sách.”

Đà Nẵng lêy pay c’moo 2021 năc c’moo pa dưr râu dưr vaih lâng t’bhlâng pa dưr kinh tế, t’bhlâng xay bhrợ liêm choom cr’noọ xa nay đh’rưah, đơơh pa dưr đhr’năng dưr vaih âng kinh tế. T’cooh Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng xay moon, coh đhr’năng pr’luh cr’ăy Covid-19 năc dzợ vaih k’rơ, thành phố năc t’bhlâng pa liêm pa crêê bha ar bha tơ hành chính, k’đơơng t’bâc apêê tươc k’rong bhrợ tơợ pazêng doanh nghiệp ga măc lâng rơợng k’rơ lâh mơ bh’rợ pay đoọng zên k’rong bhrợ: “Coh c’moo 2021, thành phố ch’mêệt lêy cớ lâng bhrợ t’vaih pazêng cơ chế chính sách đoọng pa liêm pa crêê lâh mơ xa nay bh’rợ bhrợ cha, t’bhlâng đoọng c’rơ ooy bh’rợ bhrợ têng c’lâng p’rang, pr’đươi chr’năp lâng k’đơơng bâc lâh mơ âng pazêng tập đoàn kinh tế ga măc, t’bhlâng xay bhrợ k’rơ lâh mơ đươi zên k’rong bhrợ, bhr’lậ zr’năh k’đhap, pháp lý ooy dự án k’tiêc k’bunh dzợ căh ơy ta bhrợ coh đanh đươnh, bhrợ t’vaih râu bơơn pay pa chô ooy ngân sách. Lâng chr’năp lâh mơ năc bhr’lậ đhr’năng đơc ta uah c’rơ âng nhà nước, xã hội lâng doanh nghiệp. Tơợ đêêc bhrợ t’vaih râu liêm buôn đoọng ha bh’rợ pa bhrợ, tr’câl tr’bhlêy, pa dưr râu dưr vaih kinh tế âng thành phố.”

Pr’ăt tr’mông âng Đà Nẵng dưr xiêr năc đhr’năng doọ đanh, đươi ooy đhr’năng cr’noọ đươi dua căh lâh bâc lâng pazêng bh’rợ đoọng pr’đươi năc tu bh’rợ zâl cha groong pr’luh cr’ăy. Lâng c’lâng p’rang, đong xang lâng pr’đơợ dịch vụ âng thành phố z’zăng liêm choom, đhr’năng dưr vaih kinh tế âng Đà Nẵng năc đơơh vêy ta ha dưr, pa chô cớ đhr’năng dưr vaih đơơh lâng nhâm mâng lâh mơ./.

Đà Nẵng nỗ lực vượt qua tăng trưởng âm

         Thanh Hà- VOV miền Trung

Năm 2020, Đà Nẵng đối mặt với nhiều gian khó khi nền kinh tế thành phố chịu tổn thương nặng nề, làm thay đổi chóng vánh kết quả tích lũy cả một nhiệm kỳ. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm trực thuộc Trung ương, tổng sản phẩm xã hội  (GRDP) của thành phố âm 9,77%, đã kéo lùi quy mô kinh tế địa phương trở về 3 năm trước. Đà Nẵng cần làm gì để từng bước khôi phục kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng của một thành phố năng động.

Ngay từ Mùng 1 Tết Canh Tý, tin tức về đoàn khách 218 người từ tâm dịch Vũ Hán ở lại Đà Nẵng đã khiến dư luận xôn xao. Trong Tết, cả thành phố căng cứng vì thông tin dịch bệnh, tiếp đó là 2 đợt dịch bùng phát, phải thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố, mọi hoạt động kinh tế ngưng trệ. Các ngành dịch vụ du lịch một năm u ám, thiệt hại nặng chưa từng thấy. Việc tập trung khắc phục các sai phạm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị cũng làm cho mạch máu kinh tế chậm lưu thông. Nhiều vụ án xảy ra trước đó liên quan tới nhiều cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật tác động tiêu cực đến thái độ làm việc ở nhiều cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, một số các chủ trương về điều chỉnh hoặc dừng hoạt động một số cơ sở sản xuất, dự án đầu tư, rà soát, điều chỉnh, khắc phục những bất cập trong quy hoạch phát triển cũng chi phối tư duy phát triển. Nhiều người cho rằng, 3 năm qua, Đà Nẵng cứ loay hoay với việc dừng hoạt động 2 nhà máy thép, đổi đất mở rộng công viên APEC, thỏa thuận với doanh nghiệp mở rộng 5 đường xuống biển, cấm xây dựng nhà cao tầng khu vực ven biển…mà thiếu những giải pháp, quyết sách mang tính đột phá.

  Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Trưởng Khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị khu vực III cho rằng, trong cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng phụ thuộc quá nhiều vào dịch vụ, trong khi ngân sách thu về từ dịch vụ không cao: “Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã có khảo sát về chỉ số PCI, chỉ số về DDCI (PCI là thuộc về trách nhiệm cấp tỉnh, còn DDCI thuộc về trách nhiệm của các sở, ngành) cũng đã khá rõ. Tuy nhiên, bên trong thì không phải ánh đúng thực trạng. Tôi cho rằng để đảm bảo tính thực chất, ngoài vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, minh bạch thời gian, ứng dụng công nghệ thông tin thì vấn đề đạo đức công vụ là quan trọng. Để giải quyết được cái này theo tôi thì quan trọng là người đứng đầu phải có quyết tâm, cái gọi là truyền lửa và giữ lửa.”

Nhớ lại thời điểm giữa nhiệm kỳ, ngày 02/3/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ra Thông báo Kết luận về giải quyết ô nhiễm Nhà máy thép Dana Ý và Nhà máy thép Dana Úc. Lãnh đạo TP thống nhất chủ trương không để nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc tiếp tục hoạt động tại xã Hòa Liên; đồng thời thu hồi, hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận. Việc thành phố Đà Nẵng đột ngột dừng hoạt động 2 nhà máy thép và hủy bỏ chủ trương di dời dân khiến nhiều người bất ngờ, doanh nghiệp điêu đứng. Sau đó, Đà Nẵng cho nhà máy hoạt động trở lại, rồi lại đóng cửa. Suốt 3 năm qua, từ chỗ một doanh nghiệp nộp ngân sách lớn, giải quyết việc làm cho cả ngàn lao động, 2 nhà máy thép lâm cảnh nợ nần, phá sản, doanh nghiệp kiện chính quyền ra Tòa. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa mới phải xem xét và điều chỉnh lại các chủ trương, chính sách cho phù hợp. Ông Huỳnh Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thép Đa Na- Ý cho biết, thành phố đã tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: “Thành phố vừa rồi đã cấp cho Nhà máy một khu đất mới để làm phân xưởng cán, còn phân xưởng luyện sẽ tìm khu đất khác. Luyện phôi mới cán thép được. Tất cả mọi cái vẫn đang chờ quy hoạch của thành phố do Thủ tướng ký thì mới làm được. Đây cũng là một bước mà thành phố tháo gỡ khó khăn, doanh nghiệp chỉ biết tuân theo. Còn doanh nghiệp thiệt hại cũng đã thiệt hại rồi. Nhiệm kỳ mới này, Bí thư là người kế tiếp giải quyết việc của Đa Na- Ý, tôi nghĩ anh Nguyễn Văn Quảng sẽ giải quyết đúng luật, giải quyết nhanh cho doanh nghiệp để cùng phát triển.”

Trước khi thôi nhiệm vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã nói những điều tâm huyết về quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, để khơi thông nguồn lực đất đai và nguồn vốn xã hội, không thể không cần đến bản lĩnh, sự vận dụng sáng tạo trong cách làm, cách tháo gỡ. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu chỉ biết làm đúng theo qui định pháp luật thì đồng nghĩa với việc đóng băng các dự án. Sự vận dụng luôn nằm trong ranh giới giữa cái đúng và cái chưa đúng, rất mong manh. Có nhiều cán bộ lãnh đạo rất tâm huyết, sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc, nhưng cũng có nhiều cán bộ rất lo lắng sợ vi phạm không dám đề xuất đột phá, nhiều cuộc họp và các đề xuất lòng vòng không giải quyết được vấn đề. Do vậy, phần lớn các dự án cũ đã không thể triển khai như mong đợi, làm chậm lại sự phát triển chung của TP. Mấy năm nay, điều mà hầu hết các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp ở Đà Nẵng mong muốn là chính quyền thành phố mạnh dạn tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hành chính, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư để khơi thông mạch máu kinh tế vốn đã bị ì ạch 3 năm nay. Ông Nguyễn Hữu Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Gia Thịnh cho biết, doanh nghiệp mong muốn các sở ngành đừng để văn bản chạy lòng vòng rồi quay lại cửa đầu tiên: “Hiện nay có rất nhiều trình tự thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp chưa được xử lý theo trình tự một cửa, thời hạn hoàn trả thủ tục một cửa như đối với thủ tục hành chính dành cho cá nhân. Dĩ nhiên, việc này khó, bởi quy trình thủ tục dành cho doanh nghiệp phức tạp hơn trình tự thủ tục dành cho cá nhân nhiều. Tuy nhiên việc này thành phố nên cố gắng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Các thủ tục phải thực hiện với các bộ ngành Trung ương thì thành phố phải là đơn vị đầu mối hỗ trợ cho doanh nghiệp địa phương.”

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc Đà Nẵng bị suy giảm kinh tế sâu là do quá lệ thuộc vào kinh tế dịch vụ, du lịch. Theo ông Trần Đình Thiên, do nguồn lực có hạn nên Đà Nẵng tập trung khai thác lợi thế về kinh tế du lịch là đúng chứ không thể đầu tư dàn trải. Vì vậy, khi gặp “rủi ro” từ đại dịch Covid-19 thì thành phố cũng cần bình tĩnh để khôi phục kinh tế, vượt qua khó khăn hiện nay. Thành phố nên tiếp tục phát huy lợi thế phát triển dịch vụ, du lịch nhưng phải cơ cấu lại nguồn khách, chú trọng hơn nguồn khách du lịch nội địa. Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng, Đà Nẵng nên có thể chế, chính sách khuyến khích và đầu tư cho phát triển kinh tế đêm: “Tôi nói, Đà Nẵng có lợi thế phát triển công nghiệp không? Tất nhiên là có chớ, như cảng Liên Chiểu chẳng hạn hoặc đặc biệt là phát triển đô thị theo hướng đổi mới sáng tạo, một đô thị khoa học công nghệ.  Nên nhấn mạnh điểm này, nên xúc tiến đầu tư tập trung vào đấy. Và nên mở hướng đô thị, những nền tảng hạ tầng đô thị theo hướng đấy thì nó sẽ khác đi. Đối với Đà Nẵng, kinh tế đêm rất đặc sắc. Nó có thể trở nên rất đặc sắc nên mình sẽ phải tạo cho nó về mặt thể chế, về mặt chính sách.”

Đà Nẵng chọn năm 2021 là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, quyết tâm thực hiện tốt “mục tiêu kép”, sớm phục hồi tăng trưởng kinh tế. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp lớn và quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công: “Trong năm 2021, thành phố tiếp tục rà soát điều chỉnh và ban hành các cơ chế chính sách để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút mạnh sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, quyết liệt triển khai vốn đầu tư công, tháo gỡ  những khó khăn vướng mắc, pháp lý về các dự án đất đai tồn đọng kéo dài tạo nên nguồn thu cho ngân sách. Và quan trọng hơn là khắc phục tình trạng để lãng phí nguồn lực của nhà nước, xã hội và doanh nghiệp. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế của thành phố.”

Suy giảm kinh tế của Đà Nẵng là hiện tượng tạm thời, phụ thuộc vào sự gián đoạn của nhu cầu và các khả năng cung ứng do biện pháp phòng chống dịch bệnh. Với cơ sở hạ tầng và nền tảng dịch vụ của thành phố tương đối hoàn thiện, tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng sẽ nhanh chóng được khôi phục, lấy lại đà phát triển nhanh và bền vững hơn./.

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn