T’cooh Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng moon ghit, nắc tơợ tợơp ha bu t’ngay 27/7, Thành phố Đà Nẵng đươi dua k’rơ bhlầng apêê bh’rợ đoọng đhanuôr ặt pa tuông, xay moon đoọng ha đhanuôr năl nắc lêy gluh ooy nguôi bêl câl ch’na đh’năh, câl za nươu tr’hau. Tu căh năl ma nuyh crêê bọo pr’luh ặt đhị ooy, trơơi boọ cơnh ooy nắc Thành phố k’rong ga ving zr’lụ đoọng đhanuôr ặt pa tuông pazêng ma nuyh pa đăn lâng ma nuyh ơy lâh crêê pr’luh. Cơnh lâng 2 bệnh viện ơy 7-8 r’bhầu cha nắc. Ha dang dáp prang đhanôr nắc dzoóc tước 10 r’bhầu cha nắc. Thành phố xoọc k’rong chếêc lêy đhị crêê tước ma nuyh Trung Quốc, đhị bấc t’mooi ặt đhêy, jưah chếêc lêy hau tu, jưah chếêc lêy tơợ pa trơơi cr’ay.

        Xọoc đâu, ngành y tế ơy pay pazêng pr’đhang cr;ay k’nặ 3000 cha nắc, ơy xét nghiệm lâh 1000 pr’đhang, k’đươi môn apêê Trung tâm Y tế zup zooi Đà Nẵng xét nghiệm ợâ bhưah lâh mơ đoọng choom xay moon nhâm crêê lâh mơ. Đà Nẵng k’đươi moon apêê Trung tâm Y tế lơơng đhị apêê tỉnh đăn đâu, k’đươi moon Bộ Y tế pa xoọng máy xét nghiệm di động. Thành phố nắc ơy k’rong t’pâh rau zup zooi âng Quân khu 5 đoọng đơơng ma nuyh ặt pa tuông. Đăh bh’rợ k’rong lêy bhrợ đhị 2 bệnh viện, xoọc thành phố ơy ga ving Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng. TP Đà Nẵng k’đươi moon ga ving p xoọng bệnh viện chấn thương chỉnh hình, pa chô c’rơ lâng zêng zr’lụ đăn đếêc. TP nắc bhrợ têng rợơng Chỉ thị 16 ha dợ nắc pa xoọng apêê bh’rợ lơơng đoọng vêy cơnh bhrợ têng đâh loon, k’đhợơng lêy pr’luh dưr vaih. Tợơ bêl Thủ tướng Chính phủ pa đớp đoọng ha Đà Nẵng tự lêy bhrợ zp  bh’rợ đoọng đhanuôr ặt pa tuông, bh’cộ tp Đà Nẵng nắc ơy quyết định đoọng ặt pa zêng cơnh lâng pazêng zr’lụ cr’pân trơơi boọ k’rơ bhlầng ting cơnh Chỉ thị 16. Cơnh lâng zr’lụ đhr’năng ếp lâh nắc bhrợ têng bhiệc đoọng ặt pa tuông ting cơnh Chỉ thị 19. Cr’chăl đươi dua nắc tợơp tợơp 0giờ ha dưm 28/7./.

Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội bắt đầu ở những khu vực nguy cơ cao

  Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, bắt đầu từ chiều 27/7, Thành phố áp dụng mạnh mẽ các biện pháp cách ly xã hội và giãn cách xã hội, tuyên truyền người dân chỉ nên ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết để mua lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Do không biết các ca bệnh ở đâu, nguồn bệnh thế nào nên TP tập trung lực lượng cách ly toàn bộ những người tiếp xúc gần F1. Riêng 2 bệnh viện đã 7-8 ngàn người. Nếu tính cả ngoài cộng đồng nữa thì lên đến 10 ngàn người. Thành phố đang tập trung truy vết những nơi liên quan đến người Trung Quốc, nơi nhiều khách lưu trú, vừa tìm kháng nguyên, vừa tìm kháng thể để truy vết tìm nguồn lây bệnh.
        Hiện nay, ngành y tế đã lấy tổng số lượng mẫu bệnh phẩm gần 3000 người, đã xét nghiệm hơn 1000 mẫu, đề nghị các Trung tâm Y tế hỗ trợ cho Đà Nẵng xét nghiệm rộng hơn ngoài cộng đồng để có thể đánh giá chính xác. Đà Nẵng đề nghị các Trung tâm Y tế khác tại các tỉnh lân cận, đề nghị Bộ Y tế đưa thêm máy xét nghiệm di động. Thành phố đã huy động sự hỗ trợ của Quân khu 5 để đưa người đi cách ly. Về việc tập trung xử lý 2 bệnh viện, hiện thành phố đã phong tỏa Bệnh bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng. TP Đà Nẵng đề nghị phong tỏa thêm bệnh viện chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và cả những khu vực lân cận. TP sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 nhưng sẽ có thêm các biện pháp khác để có phương án xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bùng phát.  Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao cho Đà Nẵng tự quyết các biện pháp cách ly xã hội hoặc giãn cách xã hội, Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định cách ly những khu vực có nguy cơ cao về dịch theo tinh thần Chỉ thị 16. Đối với khu vực có nguy cơ thấp hơn sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 19. Thời gian áp dụng sẽ bắt đầu từ 0 giờ đêm 28/7./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn