Thành uỷ Đà Nẵng t’mêê bhrợ têng Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố g’lúh 19, xay moon đhr’năng zâp bh’rợ c’moo 2019, xay moon c’lâng bh’rợ c’moo 2020. Hội nghị cung ơy xay moon Quyết định âng Ban bí thư đắh bh’rợ cán bộ.

Đhị Hội nghị, thừa uỷ quyền âng Ban Bí thư Trung ương Đảng, t’coóh Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nắc ơy pazao đoọng quyết định âng Ban Bí thư đắh bhiệc k’đươi moon 8 cha nặc pấh bhrợ Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Ghít lấh mơ nắc t’coóh Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh văn phòng HĐND, UBND lâng c’bhúh đại biêu Quốc hội thành phố, p’căn Lê Thị Bích Thuận, Gíam đốc Sở Giáo dục lâng Đào tạo, t’coóh Trần Phước Sơn, Gíam đốc Sở kế hoạch lâng đầu tư, t’coóh Trần Chí Cường, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách âng HĐND thành phố, T’coóh Nguyễn Ngọc Vũ, Gíam đốc Đại học Đà Nẵng, t’coóh Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng uỷ khối zâp cơ quan thành phố, Đại tá Trần Đình Chung, Phó Gíam đốc Công an thành phố lâng Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Lâng t’coóh Nguyễn Quốc Hương, Ban bí thư cung ơy k’đươi moon pa xoọng moót ooy Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng pazao đoọng Quyết định đhêy hưu lâng t’coóh Trần Thanh Vân, bêl ahay nắc ỦY viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành uỷ lâng p’căn Lương Nguyệt Thu, bêl ahay nắc Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng./.

Đà Nẵng triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 19, đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2019, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định 8 cá nhân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể là ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng HĐND, UBND và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách của HĐND TP; Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Ông Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Đại tá Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Đối với ông Nguyễn Quốc Hương, Ban Bí thư cũng đã chỉ định bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng trao Quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Thanh Vân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và bà Lương Nguyệt Thu, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn