Ắt ooy xa nay bh’rợ Hành trình Quân đội pazưm têy tu manứih đha rứt, Ban Chỉ huy Quân sự chr’hoong Điện Biên, tỉnh Điện Biên bhrợ têng pazao hun pr’hêl, khám pa dứah cr’ay, đoọng zanươu doọ pay zên đoọng ha k’ha riêng g’lúh đhanuôr âng chr’val Hẹ Muông, chr’hoong Điện Biên.

Đhị chr’val Hẹ Muông, Ban tổ chức hành trình nắc ơy pazao đoọng k’ha riêng hun pr’hêl ha zâp pr’loọng đha rứt, chính sách, zúp đoọng zâp pr’loọng đông bhr’lậ đông xang, câl đươi zâp râu pr’đươi chr’nắp cóh đông. Lâng pazưm đh’rứah lâng ngành y tế vel đông lêy khám padứah cr’ay, đoọng zanươu doọ pay zên, xay moon đắh c’rơ tr’mung đoọng ha lấh 400 g’lúh đhanuôr, lấh mơ nắc đhanuôr zâp acoon cóh. C’moo đâu, Hành trình Quân đội pazưm têy tu manứih đha rứt bơơn xay bhrợ liêm ma mơ đhị 10 chr’hoong, thị xã, thành phố âng tỉnh Điện Biên./.

Điện Biên: Khám chữa bệnh, trao quà tặng người nghèo

Nằm trong chương trình “Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện  Điện Biên, tỉnh Điện Biên tổ chức trao quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân của xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên.

Tại xã Hẹ Muông, Ban tổ chức hành trình đã trao 50 suất quà tặng các hộ nghèo, chính sách, giúp các gia đình sữa chữa nhà ở, mua sắm các vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 400 lượt người dân, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, “Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo” được triển khai đồng bộ tại 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn