Bh’rợ k’rang lêy c’rơ tr’mông cơnh lâng k’bhuh đhanuôr acoon coh ta luôn bơơn Đảng, Nhà nước k’rang tước, lêy bhrợ. Pa bhlầng, k’rang lêy c’rơ tr’mông đoọng ha k’bhuh đhanuôr a coon coh m’bứi ma nuyh ting pa ghit lâh mơ lâng bấc rau chính sách chr’năp lalay, lalua ta nih bhlầng đoọng pa dưr dal bh’nơơn pr’ặt tr’mông âng đhanuôr, r’dợ pa dưr pa dzoóc c’moo ma mông âng đhanuôr acoon coh.

 

Đhị pr’họp g’luh 8, Quốc hội khóa XIV ơy xay moon Nghị quyết 88 đăh đoọng bhrợ têng Đề án k’rong pazêng bh’rợ pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong cr’chăl c’moo 2021 - 2030. T’ngay 15/2/2020, Chính phủ ơy pa căh Nghị quyết số 12 đăh xay bhrợ Nghị quyết nâu âng Quốc hội. Coh đếêc, bh’rợ âng k’tiếc k’ruung đăh pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong cr’chăl c’moo 2021 – 2030.

Lâng cr’noọ bh’rợ nâu, Chính phủ bhrợ pa dưr 10 dự án ga mắc. Coh đếêc, bh’rợ đăh c’rơ tr’mông, y tế âng dự án 7 đhị bh’rợ âng k’tiếc k’ruung đăh pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong. T’cooh Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đọong năl: “Bh’rợ nâu nắc đoọng k’rang lêy c’rơ tr’mông, đhang âng ma nuyh acoon coh, cha groong đhr’năng oom ooch đhị p’niên k’tứi. Bhrợ têng lâng pa dưr y tế cơ sở zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong, pa dưr dal bh’nơơn ma nuyh đhị zr’lụ đhanuôr acoon coh tước c’moo 2030. K’rang lêy dinh dưỡng ma nuyh pa căn lâng p’niên k’tứi đoọng pa dưr dal đhang coon ma nuyh đhị zr’lụ đhanuôr acoon coh. Xa nay moon, pa dưr dal c’năl, k’rang lêy ma nuyh ca căn xoọc ặt k’đhap, zup zooi y tế m’bứi bhlầng nắc 4.200 cha nắc pân đil coph cr’chăl a chắc ăt k’đhap lâng bêl n’niên ca coon. Zup zooi t’bhlầng dinh dưỡng đoọng ha 100% p’niên oom ooch đhị zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong.”

Ting cơnh xay moon âng báo cáo k’rong pazêng 9 c’moo bhrợ têng Luật khám pa dưah cr’ay âng Ủy ban acoon coh đoọng lêy, cr’chăl a hay, chính sách y tế k’rang lêy c’rơ tr’mông đoọng ha đhanuôr acoon coh ta luôn bơơn bhrợ têng ting cơnh c’lâng: lalăm bhrợ têng bh’rợ k’rang lêy c’rơ tr’mông; t’bhlầng c’rơ pa đăn cung cơnh âng đơơng dịch vụ y tế bh’nơơn dal; pa xiêr zên bạc zư pa dưah cr’ay. Coh đếêc, Nhà nước t’đui đoọng ra pặ zên bạc bhrợ têng apêê bh’rợ, dự án đoọng k’rong bhrợ têng, pa mâng hệ thống cơ sở zr’lụ khám pa dưah cr’ay, ra văng pr’đươi y tế, pa bhlầng nắc k’rong đoọng ha pêê bệnh viện đhị chr’hoong, apêê trạm y tế chr’val.

Đươi vêy rau k’rang lêy, k’đươi moon, ra pặ zên bạc zup zooi âng Chính phủ, đợ đhanuôr acoon coh ting pâh đươi dua BHYT ting t’ngay ting bấc. C’moo 2016 vêy 91% đhanuôr acoon coh vêy thẻ BHYT; c’moo 2018 nắc lâh 93%. Ting cơnh Luật pa liêm, pa xoọng bơr pêê xa nay âng Luật Luật Bảo hiểm Y tế c’moo 2014 lâng apêê bha ar xrặ pa too pa choom crêê tước đhanuôr acoon coh xoọc ặt ma mông đhị zr’lụ k’đhap zr’năh nắc ơy bơơn pa xoọng ooy k’bhuh ma nuyh bơơn zên bạc nhà nước zooi đoọng zên BHYT. Nâu đoo nắc chính sách chr’năp bhlầng, pa căh rau k’rang lêy âng Đảng, Nhà nước cơnh lâng đhanuôr acoon coh.

Ting cơnh Bộ Y tế, đọong bh’rợ k’rang lêy c’rơ tr’mông âng đhanuôr acoon coh zập zêng lâng vêy bh’nơơn dal lâh, apêê bơơn k’rang bhlầng nắc ma nuyh ca căn lâng p’niên k’tứi zr’lụ đhanuôr acoon coh. Bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) đọong năl, k’rang lêy đoọng ha p’niên k’tứi nắc k’rang lêy đoọng lang ha y chroo. “Coh xa nay âng dự án nắc a zi lêy bhrợ bấc bhlầng ooy pân đil. Tu a zi ơy năl nắc dinh dưỡng âng p’niên k’tứi bơơn quyết định coh 1000 t’ngay tr’nợơp tợơ pr’ang. Tu cơnh đếêc, k’rang lêy dinh dưỡng đoọng ma nuyh pa căn nắc quyết định dinh dưỡng đoọng ha p’niên k’tứi, pa bhlầng nắc bhrợ têng pa dưr đăh pậ dal. Tu cơnh đếêc, apêê xa nay ooy coon n’đil căh cợ coon n’jưih nắc a zi pa zay t’moọt ooy apêê dự án k’tứi, ting bấc bh’rợ ting liêm choom lâh mơ.”

Cr’chăl ha y, Ủy ban acoon coh k’đươi moon apêê bộ, ngành, vel đong k’rang ra pặ zên bạc bhrợ têng apêê bh’rợ t’pâh, xay moon, pa too pa choom pháp luật, quyền lâng rau liêm choom đăh khám pa dưah cr’ay đoọng ha đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong. T’bhlầng apêê bác sĩ chô pa bhrợ đhị bệnh viện chr’hoong, trạm y tế chr’val zr’lụ đhanuôr acoon coh lâng da ding ca coong, pa bhlầng nắc đhị zr’lụ k’đhap zr’năh, pa choom pa dal chuyên môn bhrợ têng đoọng ha pêê y, bác sĩ nắc ma nuyh acoon coh đoọng chroi k’rong bh’rợ pa dưr dal bh’nơơn zư pa dưah cr’ay đọong ha đhanuôr./.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DTTS

                                                                    Hải Phong-VOV4

Vấn đề chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện. Đặc biệt, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) càng được chú trọng với nhiều chính sách đặc thù, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từng bước tăng tuổi thọ trung bình của bà con DTTS.

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 88 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 15/2/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 12 về triển khai thực hiện Nghị quyết này của Quốc hội. Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Với Chương trình mục tiêu này, Chính phủ xây dựng 10 dự án lớn. Trong đó, vấn đề về sức khỏe, y tế thuộc dự án 7 của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: “Mục tiêu là chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Xây dựng và phát triển y tế cơ sở vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào DTTS đến năm 2030. Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ trẻ em nhằm nâng cao tầm vóc thể lực người DTTS. Phổ biến kiến thức, khám thai định kỳ , hỗ trợ y tế cho tối thiểu 4.200 phụ nữ trong thai kỳ và khi sinh con. Hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào DTTS và miền núi.”

Theo báo cáo tổng kết 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh của Ủy ban Dân tộc cho thấy, thời gian qua, chính sách y tế chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS luôn được thực hiện theo hướng: Ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe; tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng; giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe. Trong đó, Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế, nhất là đầu tư cho bệnh viện tuyến huyện, các trạm y tế xã.

  Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, bố trí kinh phí hỗ trợ của Chính phủ, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tham gia BHYT ngày một tăng cao. Năm 2016 có 91% đồng bào DTTS có thẻ BHYT; năm 2018 là hơn 93%. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan, người DTTS đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đã được bổ sung vào nhóm các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Đây là chính sách quan trọng, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào DTTS.  

Theo Bộ Y tế, để việc chăm sóc sức khỏe toàn diện vùng đồng bào DTTS được bảo đảm và hiệu quả hơn, đối tượng cần được quan tâm hơn cả chính là bà mẹ và trẻ em vùng đồng bào DTTS. Bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, đầu tư cho trẻ em tức là đầu tư cho tương lai. “Trong nội dung của dự án thì chúng tôi can thiệp rất nhiều vào phụ nữ. Bởi vì chúng ta biết là dinh dưỡng của trẻ em được quyết định trong 1000 ngày đầu đời. Chính vì thế, chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ quyết định dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là giải quyết chiều cao, cân nặng. Cho nên các nội dung về lồng ghép giới thì chúng tôi cũng cố gắng đưa vào tiểu dự án này càng nhiều càng tốt và đương nhiên đây là việc thể hiện rất rõ vấn đề giới.”

Thời gian tới, Ủy ban Dân tộc kiến nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, quyền và lợi ích về khám chữa bệnh cho đồng bào DTTS và miền núi. Tiếp tục tăng cường bác sĩ về công tác tại bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế xã vùng DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bác sĩ là người DTTS để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn