Đây là bài hát chương trình gửi tặng A Lăng Sơn ( 0984231900) bộ đội biên phòng đóng quân ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Chúc A Lăng Sơn và các anh bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn