Tr’pác lâng thành phố Đà Nẵng lâng tỉnh Quảng Nam xoọc pr’lúh Covid-19, thành phố Hải Phòng nắc lêy zooi zúp zâp vel đông nâu 10 tỷ đồng lâng k’đươi nhân viên y tế, zooi zúp Đà Nẵng cha groong pr’lúh.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng quyết định zooi zúp zâp vel đông Đà Nẵng lâng Quảng Nam, zâp vel đông 5 tỷ đồng tơợ zên k’míah ngân sách thành phố lâng 200.000 g’loọp móh y tế. Đhị râu k’đươi moon âng âng Đà Nẵng đắh bhiệc Hải Phòng k’đươi 8 bác sĩ lâng 25 điều dưỡng vêy kinh nghiệm, zooi zúp thành phố Đà Nẵng zêl cha groong pr’lúh. K’noọ đợc, t’ngay 8/8 nâu, c’bhúh cán bộ y tế Hải Phòng nắc lướt moót ooy Đà Nẵng bhrợ bh’rợ./.

Hải Phòng hỗ trợ 10 tỷ đồng, giúp Đà Nẵng, Quảng Nam phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đại dịch Covid-19, thành phố Hải Phòng quyết định hỗ trợ các địa phương này 10 tỉ đồng và điều động nhân viên y tế, hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định sẽ hỗ trợ các địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam, mỗi địa phương 5 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố và 200.000 khẩu trang y tế. Trước đề nghị của Đà Nẵng về việc Hải Phòng chi viện nhân lực y tế hỗ trợ ứng phó với dịch Covid-19, Sở Y tế Hải Phòng đề xuất điều động 8 bác sĩ và 25 điều dưỡng có kinh nghiệm, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng chống dịch. Dự kiến, ngày 8/8 tới, đoàn cán bộ y tế Hải Phòng sẽ lên đường vào Đà Nẵng làm nhiệm vụ.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn