Cr’chăl a hay, tỉnh Hậu Giang pa zay bhrợ pa dưr tr’mông tr’meh âng đhanuôr zr’lụ acoon coh, đợ pr’loọng đong đha rựt ting t’ngay ting xiêr, xoọc dzợ lâh mơ 18%.

Cr’chăl c’moo tợơ 2014-2019, lâh 1.000  pr’loọng đong đhanuôr acoon coh tỉnh Hậu Giang bơơn k’rong bhrợ têng, zup zooi đác đươi dua; lâh 49.000 chu ma nuyh zr’lụ k’đhap k’ra zup zooi câl thẻ bảo hiểm y tế. Cung coh cr’chăl nâu, tỉnh Hậu Giang ơy đớc lâh 105 tỉ đồng k’rong bhrợ cơ sở hạ tầng zr’lụ đhanuôr acoon coh, tợơ đếêc pr’ặt tr’mông âng đhanuôr acoon coh ting ha dưr lâh mơ./.

Hậu Giang đầu tư trên 105 tỉ đồng đầu tư vùng dân tộc thiểu số

Thời gian qua, tỉnh Hậu Giang không ngừng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, hiện chỉ còn hơn 18%.

Giai đoạn từ 2014-2019, trên 1.000 hộ dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang được đầu tư, hỗ trợ nước sinh hoạt; trên 49.000 lượt người ở vùng kinh tế khó khăn hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh Hậu Giang đã dành trên 105 tỉ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đời sống đồng bào ngày càng được cải thiện./.

                                                                                    (Báo Hậu Giang)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn