Ra diu t’ngay 21/1, ta bhrợ têng Hội nghị prang k’tiêc k’ruung xay bhrợ bh’rợ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá 15 lâng Đại biểu HĐND zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội nghị vêy ta bhrợ têng trực tiếp tơợ phòng họp Diên Hồng, đong Quốc hội lâng 63 tơợ đhị apêê tỉnh, thành phố coh prang k’tiêc k’ruung. Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng prá xay p’too moon đhị Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tươc pâh Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử k’tiêc k’ruung k’đhơợng xay hội nghị.

  Pa prá đhị Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng xay moon, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 lâng bầu cử đại biểu HĐND zập cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 vêy ta bhrợ têng coh cr’chăl vêy chr’năp pa bhlâng, prang k’tiêc k’ruung xoọc thi đua t’bhlâng xay bhrợ đoọng haanh deh Đại hội đại biểu prang k’tiêc k’ruung g’luh 13 âng Đảng, muy xa nay bh’rợ chính trị ga măc chr’năp âng Đảng hêê, k’tiêc k’ruung hêê lâng acoon manuyh hêê, vêy chr’năp pa bhlâng lâng xa nay bh’rợ tr’xăl t’mêê prang zập n’đăh lâng mr’cơnh, pa dưr k’tiêc k’ruung đơơh lâng nhâm mâng lâh mơ coh c’xêê c’moo t’mêê.

  Bộ Chính trị ơy bhrợ têng Chỉ thị số 45, t’ngay 20/6/2020, coh đêêc ta đang moon prang hệ thống chính trị năc đoàn kết mr’cơnh cr’noọ xa nay, t’bhlâng pazum đh’rưah, t’bhlâng k’rong c’rơ ra văng pazêng râu pr’đươi chr’năp đoọng xay bhrợ liêm choom bh’rợ bầu cử, nhâm mâng bh’rợ bầu cử vêy ta bhrợ têng dân chủ, ma mơ, crêê xa nay pháp luật lâng k’miah. Pa têệt n’năc, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử k’tiêc k’ruung, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, zập ngành, zập cấp lâng pazêng vel đong ơy đơơh hân bhrợ têng pazêng chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, pa choom, xay bhrợ bh’rợ bầu cử crêê cơnh xa nay ta đang moon lâng t’ngay c’xêê ta moon đơc.

  Tổng Bí thư, Chủ tịch k’tiêc k’ruung Nguyễn Phú Trọng ta đang moon, xang hội nghị n’nâu, zập cấp uỷ, pazêng tổ chức đảng, pazêng cơ quan, tổ chức lâng đơn vị crêê tươc năc t’bhlâng k’đhơợng xay, p’too moon xay bhrợ liêm choom c’lâng bh’rợ, bh’rợ tr’nêng âng bh’rợ bầu cử, đoọng bh’rợ bầu cử đại biểu nhiệm kỳ 2021- 2026 bơơn bh’nơơn dal bhlâng lâng la lua dưr vaih t’ngay bhiệc bhan âng prang đhanuôr./.

Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu ĐBQH, HĐND các cấp

  Sáng 21/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 63 đầu cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị.

  Phát biểu tại Hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong  thời kỳ mới.

  Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45, ngày 20/6/2020, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Tiếp đó, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hồi đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra.

         Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn