Đây là bài hát đáp ứng yêu cầu của bạn Bhling Kiên, xã Chơ Chun, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Chúc bạn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống và tình yêu
https://www.facebook.com/kien.bling
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn