Tơợ t’ngay 20-22/11, Trung ương C’bhuh ma nưih pa dưah đh’réh cr’ay dzợ p’niên Việt Nam xay bhrợ bh’rợ  xa nay khám cr’ay, pay đoọng  k’gooh z’nươu lâng đoọng pr’hêl ha đha nuôr 3 tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình lâng Thừa Thiên Huế. Bh’rợ xa nay cơnh lâng râu ting pâh âng lah 100 cha năc đha đhâm y bác sĩ tơợ Bệnh viện Trung ương Huế; C’bhuh ma nưih pa dưah đh’reh cr’ay dzợ đha đhâm c’mâr apêê tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Nâu đoo năc bh’rợ chr’năp pa chăp tươc Đại hội đại biểu Prang k’tiêc C’bhuh ma nưih pa dưah đh’reh cr’ay dzợ đha đhâm c’mâr Việt Nam g’luh IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Đhị tỉnh Thừa Thiên Huế, c’bhuh lươt pa bhrợ âi bhrợ khám cr’ay pay đoọng z’nươu lâng đoọng pr’hêl ha 500 cha năc đhị chr’val Hương Phong, thị xã Hương Trà lâng 500 cha năc đha nuôr đhị chr’val Phong Chương, chr’hoong Phong Điền. Nâu đoo năc 2 chr’val ăt zâng ngân âng g’luh tuh lịch sử ha nua. Lâh mơ, c’bhuh âi đoọng UBND chr’val 20 bộ ra loc đac lâng lâh 100 phao trực tiếp đoọng đương zên tuh boo, đoọng 2 đhị trường tiểu học zâp điểm 2 bộ máy ra loc đac lâng 10 ưc đồng đh’rưah  lâng bâc hun pr’hêl ha học sinh đhị apêê điểm trường. C’bhuh âi lươt lum, đoọng pr’hêl 2 pr’loọng đong crêê bil hư bâc tu boo tuh, đoọng muy pr’loọng đong 5 ưc đồng lâng 1 hun pr’hêl chr’năp đh’rưah lâng pr’đươi ra loc đac.

  Đhị tỉnh Quảng Trị, C’bhuh âi khám cr’ay đhị Trạm Y tế Hướng Lộc, Hướng Hóa đoọng lâh 1000 đha nuôr, đoọng lâh 1.000 hun pr’hêl, lum lâng đoọng pr’hêl apêê pr’loọng đong chính sách, lum đoọng 700 hun pr’hêl ha pêê a đhi học sinh đhị trường tiểu học chr’val Hướng Lộc, 2 c’bhuh ra loc đac lâng bâc pr’đươi pr’dua n’lơơng. C’bhuh  đh’rưah lâng pa choom đoọng chính quyền chr’val lâng c’bhuh đha đhâm c’mâr đươi dua pr’đươi pr’dua ra loc đac di động, k’đhơợng nhâm bh’rợ trông dâc, chơơc lêy bhrêy tăh lâng k’đhơợng nhâm yêm têêm đợ đac xang tuh boo.

  Đhị Quảng Bình, C’bhuh âi tươc khám cr’ay đhị chr’val Hoa Thủy, chr’hoong Lệ Thủy lâng chr’val Vạn Ninh, chr’hoong Quảng Ninh ha pa zêng lâh 1.000 cha năc đha nuôr, đoọng 1000 hun pr’hêl, 1000 a dooh phao; lum t’mooh pr’loọng đong chính sách lâng 2 điểm trường tiểu học coh vel đong, zooi c’bhuh ra loc đac, pr’đươi chr’năp ha đha nuôr lâng p’niên a đhi. C’bhuh dzợ đoọng ha c’bhuh trông dâc ma nưih bhrêy tăh âng chr’val 1 bêệ xuồng máy ha UBND chr’hoong Quảng Ninh đoọng zooi bh’rợ chơơc lêy trông dâc ma nưih bhrêy tăh./.

Ngoài thăm khám, cấp thuốc chưa bệnh

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam còn đến thăm và các gia đình khó khó

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân các tỉnh miền Trung

  Từ ngày 20-22/11, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho Nhân dân 3 Tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế. Chương trình với sự tham gia của hơn 100 thầy thuốc trẻ tới từ Bệnh viện Trung ương Huế; Hội Thầy thuốc trẻ các tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

  Tại Thừa Thiên-Huế, đoàn công tác đã tổ chức khám bệnh phát thuốc và tặng quà cho 500 người dân tại xã Hương Phong, thị xã Hương Trà và 500 người dân tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền, đây là 2 xã chịu ảnh hưởng nặng của đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Ngoài ra, đoàn tặng UBND xã 20 bộ lọc nước và hơn 100 phao cứu sinh trực tiếp để ứng phó bão lũ, tặng 2 điểm trường tiểu học mỗi điểm 2 bộ máy lọc nước và 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà cho học sinh tại các điểm trường. Đoàn đã đi thăm, tặng quà 2 hộ gia đình bị thiệt hại nhiều do bão, lũ, tặng mỗi gia đình 5 triệu đồng và 1 phần quà giá trị cùng thiết bị lọc nước.

  Tại Quảng Trị, Đoàn đã tổ chức khám bệnh tại Trạm Y tế Hướng Lộc, Hướng Hóa cho hơn 1.000 người dân, tặng hơn 1.000 suất quà nhu yếu phẩm, thăm và tặng quà các hộ gia đình chính sách, thăm tặng 700 suất quà cho các em học sinh tại trường tiểu học xã Hướng Lộc, 2 hệ thống lọc nước và nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm khác. Đoàn cũng hỗ trợ hướng dẫn chính quyền xã và đoàn thanh niên sử dụng trang thiết bị lọc nước di động, đảm bảo công tác cứu hộ cứu nạn và đảm bảo vệ sinh an toàn nguồn nước sau bão lũ.

  Tại Quảng Bình, Đoàn đã thăm khám bệnh tại tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy và xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh cho tổng số hơn 1.000 người dân, tặng 1.000 phần quà, 1.000 áo phao cứu sinh; thăm hỏi gia đình chính sách và 2 điểm trường tiểu học trên địa bàn, hỗ trợ hệ thống lọc nước, nhu yếu phẩm cho nhân dân và trẻ em. Đoàn, Hội còn tặng lực lượng cứu hộ của xã 1 chiếc xuồng máy cho UBND huyện Quảng Ninh để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn./.

                                                                                                         (báo Quân đội Nhân dân)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn