Coh Dự thảo Báo cáo chính trị pa căh Đại hội 13 âng Đảng, c’năl ooy pa dưr bh’rợ bhrợ cha thị trường ting c’lâng xã hội chủ nghĩa âi bơơn ha dưr dal. Năc đoo năc pr’đơợ bhrợ cha thị trường hiện đại, moot ăt bhrợ đh’rưah lâng bha lang k’tiêc, k’đhơợng bhrợ zâp prang, mr’cơnh ting apêê quy luật âng bh’rợ bhrợ cha thị trường, vêy râu k’đhơợng lêy âng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa âng Đảng Cộng sản Việt Nam k’đhơợng xay; k’đhơợng nhâm ting c’lâng xã hội chủ nghĩa tu cr’noọ xa nay “ đha nuôr ca van, k’tiêc k’ruung k’rơ, đha nuôr bhrợ c’la, ma mơ mr’cơnh, văn minh” liêm glăp lâng ting cr’chăl pa dưr âng k’tiêc k’ruung. Coh đêêc, bhrợ têng cha cr’nhăng năc muy pr’đơợ chr’năp, bơơn p’too moon pa dưr coh zâp râu apêê bh’rợ tr’nêng âng pháp luật doó k’đhơợng  căh đoọng. Ting t’cooh Phạm Văn Chi, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa l’lăm a hay, apêê cơ quan chức năng choom đươi dua crêê apêê quy định âng pháp luật, bhrợ t’vaih môi trường tr’zêêng ma mơ mr’cơnh bhlưa  apêê c’bhuh bh’rợ bhrợ cha, apêê doanh nghiệp đh’rưah:“Đại hội n’nâu acu mâng loom năc vêy xay moon crêê bh’rợ âng doanh nghiệp căh ăt coh quốc doanh, năc apêê doanh nghiệp n’năc âi chroi đoọng pa bhlâng bâc ha ngân sách nhà nước. Năc chr’năp đhị k’đhơợng lêy pa crêê c’lâng xa nay coh dự thảo âi moon năc bhrợ cha thị trường, ting c’lâng xã hội chủ nghĩa. Pa bhlâng k’đhap coh bh’rợ k’đhơợng lêy, ha dang căh pa ghit, căh liêm ghit, cán bộ căh la lua tu đha nuôr năc căh k’đhơợng lêy ting c’lâng xã hội chủ nghĩa choom.”

Nhà nước bhrợ pa dưr lâng bhrợ liêm xang thể chế, zư lêy quyền cr’van, quyền tr’câl tr’bhlêy, k’đhơợng zư râu yêm têêm bhrợ cha bhưah ga măc; bhrợ t’vaih môi trường liêm buôn, liêm ta lăng ha pêê doanh nghiệp, apêê tổ chức xã hội lâng thị trường pa bhrợ; bhrợ t’vaih môi trường kinh doanh liêm buôn, liêm t’lăng, ma mơ mr’cơnh đoọng t’đang t’pâh k’rong bhrợ âng xã hội công năc 1 coh 4 c’lâng bh’rợ k’rơ âng Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. T’cooh Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đoọng năl, c’moo 2020, n’đhơ vêy bâc zr’năh k’đhap n’đhang pa zêng zên k’rong bhrợ xã hội âng apêê doanh nghiệp dzooc tươc 7 r’bhâu tỷ đồng, bâc tươc 2 chu t’ping lâng c’moo 2019. Xa nay xay moon năc cán bộ k’đhơợng xay, xay bhrợ âng vel đong choom tr’xăl cr’noọ pr’chăp coh k’đhơợng xay, bhrợ têng, pa dưr bhriêl g’lăng âng doanh nghiệp ting pâh ooy cr’chăl pa dưr âng vel đong:“Khánh Hòa căh choom tợt đương doanh nghiệp tươc choom, năc âi tươc bêl bh’cộ tỉnh, bh’cộ apêê sở choom lươt lum apêê doanh nghiệp.  Cr’noọ pr’chăp tr’xăl t’mêê, pa bhlâng chăp lêy apêê bh’rợ âng doanh nghiệp. Apêê doanh nghiệp năc đoo ma nưih năl bâc râu, doanh nghiệp kiêng n’hâu ooy chính quyền. vêy bâc c’năl liêm ghit ooy c’lâng ra văng bhrợ, bh’rợ  xa nay đoọng zooi đoọng, bhrợ pa dưr doanh nghiệp pa dưr, bhrợ t’vaih bh’rợ tr’nêng.”

Bhrợ k’rơ pa dưr apêê bh’rợ bhrợ cha, pa bhlâng năc bhrợ cha cr’nhăng dưr vaih muy coh bâc cr’noọ xa nay chr’năp âng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoọng mă bơơn cr’noọ xa nay n’nâu, tỉnh Phú Yên bhrợ k’rơ bh’rợ bhrợ bhr’lậ hành chính, bhrợ bhr’lậ môi trường k;rong bhrợ kinh doanh, zooi đoọng doanh nghiệp pa dưr coh pr’đơợ moot ăt bhrợ đh’rưah bha lang k’tiêc lâng g’luh cách mạng công nghiệp g’luh 4. T’cooh Phạm Đại  Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên đoọng năl, tỉnh k’rong zooi đoọng doanh nghiệp pa dưr:“T’mêê năc a hay, k’rong ch’mêêt lêy, đợ dự án k’rong bhrợ n’đoo căh xay bhrợ liêm choom căh câ xay bhrợ k’zih năc choom pa chô. Đơc đọong đhăm k’tiêc, pr’đơợ ha đong k’rong bhrợ vêy vaih z’hai bhrợ têng. Lâng pa bhlâng năc a zi xơợng bhrợ pa bhlâng liêm ta nih, đấu thầu liêm t’lăng, đấu giá chơơih pay c’la k’rong bhrợ. Lơi zên pa bhlâng bâc đoọng đấu thầu, đấu giá năc ma nưih n’năc vêy choom k’rong bhrợ đơơh đoọng mă bơơn pa chô cớ zên âng đay pay bhrợ./.”

Đại hội XIII:

Tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển bền vững

                          PV Thái Bình /VOV Miền Trung

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình tại Đại hội 13 của Đảng xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của sự phát triển. Sau 35 năm đổi mới, thành phần kinh tế tư nhân đã phát triển rất mạnh mẽ, cần được định hướng, có môi trường kinh doanh minh bạch, công khai để trở thành động lực, giúp kinh tế nước nhà phát triển bền vững, sớm đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

10 năm trở lại đây, các doanh nghiệp tư nhân đã và đang góp phần làm thay đổi bộ mặt, cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa. Toàn tỉnh có hơn 12 ngàn doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 300 ngàn lao động. Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thành lập hơn 120 tổ chức Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân với gần 3 ngàn đảng viên. Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho biết, sau nhiều năm sống và làm việc tại nước ngoài khi trở về nước, ông đã chọn Nha Trang để đầu tư, kinh doanh. Vừa qua, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa xác định tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Ông Hoàng Văn Vinh, mong muốn tại Đại hội Đảng toàn quốc sắp đến tiếp tục định hướng đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển:“Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của kinh tế tư nhân là động lực của xã hội, động lực đó thì phải có định hướng. Đại hội Đảng lần này cởi mở, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển. Và kinh tế tư nhân rất hy vọng vào định hướng của Đại hội sắp tới đây, có chính sách cho các nhà đầu tư, định hướng để cho sự phát triển, đi trong guồng máy phát triển của nền kinh tế.”

Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 13 của Đảng, nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được nâng cao. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong đó, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, được khuyến khích phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Theo ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng cần áp dụng đúng các quy định của pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp với nhau:“Đại hội này tôi tin rằng sẽ đánh giá đúng mức vai trò của doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chính các doanh nghiệp đã đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước. Vấn đề chỉ là quản lý cho đúng định hướng trong dự thảo đã nói là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Rất khó trong khâu quản lý, nếu không cụ thể, không chi tiết, cán bộ không thực sự vì dân thì không quản lý theo định hướng theo xã hội chủ nghĩa được.”

Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền tài sản, quyền kinh doanh, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; tạo môi trường thuận lợi, công khai, minh bạch cho các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và thị trường hoạt động; Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch, bình đẳng để thu hút đầu tư của xã hội cũng là 1 trong 4 giải pháp đột phá của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng tổng vốn đầu tư xã hội của các doanh nghiệp lên đến 7 ngàn tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2019. Vấn đề đặt ra là cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương cần phải thay đổi tư duy trong điều hành, xử lý công việc, huy động trí tuệ, tâm huyết của doanh nghiệp tham vào quá trình phát triển của địa phương:“Khánh Hòa không thể ngồi đợi doanh nghiệp đến được nữa, đã đến lúc lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở phải đi gặp các doanh nghiệp. Tư duy đổi mới, rất coi trọng các hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà doanh nghiệp mới là những người hiểu biết, doanh nghiệp cần gì ở chính quyền. Có những kiến nghị cụ thể về kế hoạch, chương trình hành động để hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm.”

Đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Phú Yên đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên cho biết, tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển:“Vừa rồi, tập trung rà soát, những dự án đầu tư nào không triển khai hiệu quả hoặc triển khai chậm thì thực hiện thu hồi. Để dành diện tích, cơ hội cho những nhà đầu tư có năng lực kinh nghiệm. Và đặc biệt chúng tôi thực hiện rất công khai, minh bạch đấu thầu, đấu giá chọn chủ đầu tư. Bỏ kinh phí rất lớn ra để đấu thầu, đấu giá thì đương nhiên người ta sẽ phải đầu tư nhanh để thu hồi vốn./.”

 

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn