Hơnh deh 91 c’moo t’ngay bhrợ t’vaih Công đoàn Việt Nam ( 20/7) ha dum đâu, đhị Hà Nội, Tổ Liên đoàn Lao động Viêt Nam vêy bhrợ têng bhiêc bhan Pa đơp ch’ner Nguyễn Văn Linh g’luh 2 đoọng ha cán bộ công đoàn tr’haanh liêm choom.

  Đhị bh’rợ xa nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vêy pa đơp ch’ner Nguyễn Văn Linh đoọng ha 10 cán bộ công đoàn cơ sở vêy bh’nơơn pa bhlâng liêm choom, vêy bh’rợ t’mêê liêm, bhriele g’lăng, c’lâng bh’rợ tr’xăl t’mêê coh bh’rợ Công đoàn, chroi động bhrợ pa dưr tổ chức Công đoàn nhâm mâng, bhrợ têng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị pa dưr nhâm mâng, bhrợ pa dưr giai cấp công nhân Việt Nam cr’chăl Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa k’tiêc k’ruung lâng moot ăt bhrợ đh’rưah lâng bha lang k’tiêc./.

 

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu

  Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07) tối nay, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ 2 cho các cán bộ công đoàn tiêu biểu.

  Tại chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh cho 10 cán bộ công đoàn cơ sở có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn