Thơ: Bhơriu Liếc; nhạc: Phương Tài; ma nưih hát: Tú Uyên

Ảnh bìa: Pơloong Plênh

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn