Pazêng c’moo hay, pr’ặt tr’mông âng đhanuôr apêê acoon coh đhị chr’val Chư Pơng, chr’hoong Chư Sê, tỉnh Gia Lai xăl cơnh liêm choom đươi vêy c’rơ bh’rợ âng ma nuyh vêy chr’năp ma bhuy. Nâu đoo nắc pazêng apêê liêm ta nih, pa zay tợơp bhrợ têng bh’rợ xay moon, t’pâh đhanuôr xăl cơnh pr’chăp, cơnh bhrợ, đươi dua khoa học-kỹ thuật đoọng pa dưr tr’mông tr’meh.

        Xọoc đâu, đhị apêê vel ơy bhrợ bấc pr’loọng đong đhanuôr acoon coh vaih nắc apêê liêm ta nih đăh bhrợ cha choom blầng. Nắc cơnh ma nuyh vêy chr’năp ma bhuy đhị chr’val vêy t’cooh Rmah Del đhị vel Grai Mek. T’cooh jưah nắc poong pa tệêt bhlưa Đảng, chính quyền lâng đhanuôr vel đong. Ta luôn năl cơnh t’pâh apêê căh liêm ta nih, pazêng apêê bh’cộ bhrợ lết xa nay pa chô rau âng đay ơy bhrợ lâng tự xay moon đăh bh’rợ lết âng đay đoọng đhanuôr vel  bhươl ting năl ghit, gr’họot moon doó ting bhrợ cơnh apêê huông lết. T’cooh Rmah Del cung pa zay pazưm lâng hệ thống chính trị vel đong đọong bhrợ têng, bhlêh lơi rau căh liêm ta nih, tr’vay tr’lin, trzệêng k’tiếc k’bunh coh đhanuôr, zư nhâm mâng pr’ặt tr’mông âng đhanuôr…

        Mr’cơnh lâng đếêc, đhị vel Hố Lâm, t’cooh Siu Blăn cung nắc ma nuyh vêy chr’năp dal lâng chroi k’rong bấc đoọng ha vel bhươl. Vel Hố Lâm xoọc  vêy 116 pr’loọng nắc ma nuyh Gia Rai./.

Người có uy tín ở Chư Pơng (Gia Lai): Luôn mang lại những điều tốt đẹp

    Những năm qua, đời sống của đồng bào các DTTS ở xã Chư Pơng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thay đổi tích cực nhờ vai trò của Người có uy tín. Đây là những tấm gương điển hình, tích cực đi đầu trong các công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế.

  Hiện nay, tại các làng đã có nhiều hộ đồng bào DTTS trở thành tấm gương làm kinh tế giỏi. Điển hình Người có uy tín trên địa bàn xã có ông Rmah Del tại làng Grai Mek. Ông vừa là cầu nối Đảng, chính quyền với Nhân dân địa phương. Luôn biết cách vận động các đối tượng lầm lỡ, những đối tượng cầm đầu ra tự thú và tự khai báo về hành vi hoạt động phạm tội trước dân làng, cam kết từ bỏ hoạt động chống phá, không tin, không nghe theo sự xúi giục của kẻ xấu. Ông Rmah Del cũng phối hợp tích cực với hệ thống chính trị cơ sở tại thôn để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong dân làng, giữ vững ANTT...

 Tương tự, tại làng Hố Lâm, ông Siu Blăn cũng là Người có uy tín và đóng góp rất nhiều cho thôn, làng. Làng Hố Lâm hiện có 116 hộ là người Gia Rai./.

                                                                                                                                           Báo Dân tộc phát triển

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn