Đhanuôr acoon cóh Xê Đăng ặt ma mung lấh mơ nắc đhị 3 chr’val Trà Cang, Trà Nam lâng Trà Linh âng chr’hoong k’coong ch’ngai Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Lâng j’niêng cr’bưn bhrợ têng cha đhị zâp bha nên ruộng chuôr, zr’lụ ruộng nâu nắc vel bhươl, đông xanbg, nắc b ấc chr’nắp văn hoá p’têết pazưm lâng cr’chăl bhrợ têng cha âng apêê lâng bơơn zư đợc zăng liêm choom.

Manứih Xê Đăng buôn ặt ma mung ting bha nụ vel bhươl, zâp vel bhươl vêy mơ 15-20 đhr’nông đông, zâp đhr’nông nắc vêy mơ 8-10 cha nặc. apêê nắc buôn ắt cóh zâp đông đh’rơơng, đông chr’tốp đệ, cha tốp lâng hi la, lâng bhrợ pa dưr tr’đăn, đhị m’pâng nắc zơng đợc ha roo âng zâp pr’loọng đông. Zâp vel bhươl nắc vêy mưy đhr’nông đôn g đh’rơơng bhrợ pa dưr đhị m’pâng đoọng đhanuôr buôn chô ặt k’rong pazưm. Đhị đâu cung nặc đhị lêy bhrợ zâp j’niêng cr’bưn ty chr’nắp, lấh mơ nắc bhiệc bhan tắc ta rí.

Hân đhơ lướt zi lấh bấc lang, bấc c’xêê, nắc đợ j’niêng cr’bưn bh’lêê bh’la âng manứih Xê Đăng lâng zâp j’niêng cr’bưn bh’lêê bh’la chr’nắp dzợ ặt váih, chrooi pa xoọng ooy bh’rợ pa dưr t’bấc lấh mơ ooy văn hoá âng đhanuôr zâp acoon cóh Việt Nam./.

Người Xê – Đăng ở Nam Trà My gìn giữ nhiều giá trị văn hoá truyền thống

Đồng bào dân tộc Xê-đăng sinh sống chủ yếu tại 3 xã: Trà Cang, Trà Nam và Trà Linh thuộc huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam). Với tập quán canh tác trên các thửa ruộng bậc thang, xung quanh là plơi (làng) nên nhiều giá trị văn hóa gắn liền với quá trình canh tác của họ vẫn được giữ gìn khá nguyên vẹn.

Người Xê-đăng thường sống theo plơi, mỗi plơi có khoảng 15 - 20 nóc nhà, mỗi nóc lại có 8 - 10 người. Họ thường ở trong các nhà sàn, mái thấp, lợp bằng lá và dựng rất gần nhau, xen vào giữa là kho thóc của từng gia đình. Mỗi plơi thường có một ngôi nhà sàn dựng ở giữa làm nơi tập hợp vui chơi của mọi người. Đây cũng là nơi tiến hành các nghi lễ truyền thống, nhất là lễ hội đâm trâu.

Dù trải qua nhiều thế hệ, nhiều tháng năm nhưng đến nay, những tín ngưỡng dân gian của người Xê-đăng cùng các nghi thức dân gian đặc sắc vẫn luôn tồn tại, góp phần vào sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam./.

(Báo ảnh DTMN)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn