T’ngay 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lâng c’bhúh pa bhrợ nắc ơy lêy cha mêết bhiệc bhrợ têng Chỉ thị số 35 âng Bộ Chính trị đắh Đại hội Đảng bộ zâp cấp cóh Đắk Lắk, lêy chô tước Đại hội g’lúh 13 âng Đảng.

  Xay moon lâng c’bhúh pa bhrợ, bh’cộ tỉnh Đắk Lắk đoọng năl, tỉnh nắc ơy lêy cha mêết liêm ghít Chỉ thị số 35 âng Bộ Chính trị lâng zâp bha ar pa tơ moon pa choom âng Trung ương đắh bhiệc bhrợ têng ra văng đại hội Đảng zâp cấp, têêm ngăn liêm ghít, pa dưr dal trách nhiệm âng cấp uỷ.

  Pa prá đhị bêl bhrợ bhiệc, t’coóh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương k’đươi moon, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk nắc lêy cha mêết, bhrợ liêm cr’noọ bh’rợ k’đhơợng bhrợ âng Trung ương đoọng k’đươi moon bhrợ liêm choom Chỉ thị 35 âng Bộ Chính trị. Lấh mơ, cr’chăl t’ngay lêy k’đươi bhrợ đại hội cấp ping cóh vel đông lâng đại hội cấp tỉnh. T’coóh Võ Văn Thưởng cung p’ghít moon tỉnh Đắk Lắk lêy zư têêm ngăn zâp prang xã hội, chính trị đoọng bhrợ têng liêm choom Đại hội Đảng bộ tỉnh g’lúh 16, lêy chô tước Đại hội prang k’tiếc k’ruung g’lúh 13 âng Đảng, bhrợ liêm choom bh’rợ xay moon zâp bh’rợ thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung cóh đhanuôr, bhrợ têng liêm choom zâp bh’rợ chính trị, t’ngay bhiệc bhan ga mắc cóh vel đông, pa dưr dal trách nhiệm chrooi đoọng boọp p’rá xay moon Đại hội Đảng prang k’tiếc k’ruung g’lúh 13./.

 

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đăk Lăk

          Ngày 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp ở Đăk Lăk, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

  Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk cho biết, tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương sát với thực tiễn để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, đảm bảo kỹ lưỡng, nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy.

  Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đăk Lăk tiếp tục quán triệt, bám sát quan điểm chỉ đạo của trung ương để chỉ đạo hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, giai đoạn chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở và đại hội cấp tỉnh. Ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý tỉnh Đăk Lăk cần giữ vững trật tự an toàn xã hội, chính trị ổn định để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong quần chúng; Tổ chức tốt các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn