Ban Acoon coh tỉnh Phú Yên t’mêê bhrợ Hội nghị đơơng đoọng xa nay ooy đhr’năng tr’mông tr’meh – pr’ăt tr’nơt, quốc phòng an ninh ha k’noọ 120 cha năc vêy bâc ngai chăp coh đha nuôr acoon coh âng tỉnh.

  Coh 6 c’xêê tơơp cmoo đâu, pr’luh Covid-19 âi bhrợ cr’đơơng bâc râu căh liêm crêê tươc zâp bh’rợ tr’mông tr’meh âng vel đong. Đươi vêy năl bhrợ pa dưr c’lâng bh’rợ đương zêl, râu moot bhrợ bhrơợng âng pa zêng hệ thống chính trị, lêy lơi râu liêm crêê ha kinh tế đoọng k’đhơợng nhâm pr’ăt tr’mông, ma mông ma meh âng đha nuôr, tu cơnh đêêc âi cha groong căh đơc pr’luh Covid-19 moot ooy tỉnh, tr’xin bhrợ pa dưr cớ pr’đơợ tr’mông.

  Đha lum n’nâu, Ban Acoon coh tỉnh Phú Yên âi pa đơp pr’hêl ha pêê bâc ngai chăp coh đha nuôr acoon coh đhị apêê vel đong ting pâh hội nghị./.

Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh cho gần 120 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

         Trong 6 tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các mặt đời sống, kinh tế-xã hội địa phương. Nhờ chủ động xây dựng kịch bản đối phó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hy sinh lợi ích kinh tế để đảm bảo đời sống, tính mạng của người dân, nên đã ngăn chặn không để dịch COVID-19 xâm nhập vào tỉnh, từng bước khôi phục nền kinh tế.

  Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên đã trao quà tặng những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương tham dự hội nghị ./.

                                                                                                                               (DTMN)

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn