Hi bu t’ngay 25/9, đhị Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch k’tiếc k’ruung bhrợ têng Đại hội thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung g’lúh 3 cr’chăl c’moo 2020-2025. Phó Chủ tịch k’tiếc k’ruung Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch tr’nợơp Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương pấh Đại hội.

    Ooy 5 c’moo hanua, Văn phòng Chủ tịch k’tiếc k’ruung nắc ơy pa dưr bh’rợ k’đơơng a’cọ, gương mẫu âng zâp cán bộ, đảng viên, pazưm c’rơ, đh’rứah bhrợ têng thi đua thắng lợi zâp bh’rợ, bha lâng bhrợ têng liêm choom bh’rợ đối nội, đối ngoại âng Chủ tịch k’tiếc k’ruung, Phó Chủ tịch k’tiếc k’ruung. Đh’rứah lâng nâu, zâp tập thể, cha nặc manứih đắh Văn phòng nắc ta luôn lêy cha mếêt, xay moon bhrợ pa dưr bộ máy, kiện toàn pazêng c’bhúh cán bộ bhrợ liêm choom cơnh bh’rợ đhị đhr’năng t’mêê. Lâng bh’nơơn ơy bơơn đắh bhrợ têng bh’rợ thi đua cr’chăl c’moo 2015-2020, Văn phòng Chủ tịch k’tiếc k’ruung nắc bơơn độp Huân chương Hồ Chí Minh, 2 c’moo bơơn ta cher đoloo ngj Cờ thi đua Chính phủ. Bấc đơn vị, tập thể, cha nặc manứih bơơn cher đoọng Huân chương Lao động, Bằng khen âng Thủ tướng Chính phủ… lâng cher đoọng ch’ner chr’nắp âng Đảng lâng Nhà nước./.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 của Văn phòng Chủ tịch nước

  Chiều 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 3 giai đoạn 2020-2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tham dự Đại hội.

  Trong 5 năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, trọng tâm phục vụ tốt hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Cùng với đó, các tập thể, cá nhân trong Văn phòng đã luôn nghiên cứu, tham mưu xây dựng bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Văn phòng Chủ tịch nước được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, 2 năm liên tiếp được tặng Cờ Thi đua Chính phủ. Nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... và hình thức khen thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn