K’đhợơng lêy pr’họp Ban xay moon âng k’tiếc k’tuung cha groong pr’luh Covid-19 ta bhrợ ra diu t’ngay 21/1, đhị Trụ sở CHính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xay moon ghit: t’bhlầng lêy cha mệêt c’lâng k’noong k’tiếc, tệêm ngăn pr’luh cr’ay doó trơơi bọo coh pazêng t’ngay ta bhrợ têng Đại hội Đảng prang k’tiếc k’rung g’luh 13 lâng bêl Tết Nguyên đán Tân Sửu.

        Cơnh lâng đhr’năng t’mêê âng vi rút SARS-CoV-2 trơơi bọo đâh pa bhlầng đhị bấc k’tiếc k’ruung coh bha lang k’tiếc, chr’năp bhlầng pazêng t’ngay đăn đâu đợ ma nuyh chệêt bil bấc lâh k’ra bhầu chu lalăm a hay, apêê coh Ban xay moon pa ghit: apêê k’bhuh nắc k’bhlầng lêy cha mệêt k’noong k’tiếc. Bộ Quốc phòng k’đươi moon t’bhlầng ma nuyh lêy cha mệêt c’lâng t‘tứi, c’lâng pleh lâng vêy cơnh zup zooi tệêm ngăn c’rơ ha k’bhuh bhrợ têng coh  k’noong k’tiếc. K’bhuh công an pa zưm lâng chính quyền vel đong năl ghit zr’lụ ặt ma mông lâng ma nuyh tợơ k’tiếc k’ruung lơơng chô, t’pâh đhanuôr đâh xay moon bele vêy ma nuyh tợơ k’tiếc k’ruung lơơng chô coh vel đong.

        Năl ghit đhr’năng lêy cha mệêt pr’luh coh k’tiếc k’ruung liêm choom lâh tu cơnh đếêc nắc đhanuôr hêê ặt coh k’tiếc k’ruung lơơng kiêng chô ooy k’tiếc k’ruung hêê bấc pa bhlầng, Ban xay bhrợ k’đươi moon apêê Bộ: y tế, Quốc phòng lâng Công an vêy c’lâng bh’rợ, cơ chế bhrợ têng apêê g’luh bhuông păr đoọng đơơng đhanuôr hêê chô lâng đhr’năng tệêm ngăn đoọng ặt pa tuông; đh’rưah t’bhlầng bh’rợ tợơp đoọng tiêm vắc xin, za zưm cơ chế liêm choom đoọng bêl vắc xin tợơp têm liêm choom nắc choom bhrợ têng lâng đươi dua coh hêê./.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19

  Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra sáng 21/1, tại  Trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên giới, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.

  Trước tình hình chủng mới của virut SARS-CoV-2 lây lan nhanh tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt, những ngày gần đây số người tử vong tăng gấp nhiều lần so với trước đây, các thành viên Ban chỉ đạo nhấn mạnh: các lực lượng cần tăng cường kiểm soát biên giới. Bộ Quốc phòng chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát đường mòn, lối mở và có phương án hỗ trợ đảm bảo sức khỏe cho lực lượng biên phòng. Lực lượng công an phối hợp chính quyền địa phương nắm sát bàn và người từ nước ngoài về; vận động người dân kịp thời thông tin khi có người từ nước ngoài về trên địa bàn.

    Nhận định tình hình kiểm soát dịch trong nước tốt nên số người dân ở nước ngoài có nguyện vọng về nước rất lớn, Ban chỉ đạo đề nghị các Bộ: y tế, Quốc phòng và Công an có phương án, cơ chế tổ chức các chuyến bay để đưa công dân về nước với tinh thần đảm bảo năng lực cách ly; đồng thời tiếp tục thúc đẩy chương trình thử nghiệm vacxin, thống nhất cơ chế phù hợp để khi vacxin thử nghiệm thành công, thì có thể sản xuất và cung cấp trong nước./

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn