A móo Vi Thị Lăng, ma nưih Nùng ăt coh chr’val Sông Kon, chr’hoong Đông Giang, tỉnh Quảng Nam bơơn bâc ngai năl tươc năc muy cha năc tr’haanh học tập lâng bhrợ têng ting cơnh gương Hồ Chí Minh. Đhị bâc pr’đhang bh’rợ pr’hay, la lua liêm choom, a moó Lăng căh muy pa trơơi loom zay bhrợ têng ha đhi a moó Cơ Tu pa dưr tr’mông pr’loọng đong, t’bil ha ul pa xiêr đha rưt năc dzợ chroi đoọng bhrợ pa dưr vel bhươl t’mêê đhị vel đong.

 

Nâu đoo năc g’luh pa prá âng a moó Vi Thị Lăng, Chủ tịch Hội Liên hiệp pân đil chr’val Sông Kon, chr’hoong Đông Giang lâng apêê ađhi a moó vel Bh’hôồng đhị lò och n’noh x’xriing âng vel. A moó Vi Thị Lăng truih, tơợ a hay, đha nuôr Cơ Tu coh đâu buôn vât lơi n’noh x’xring zâp ooy, zêl bêl boo tươc, n’nong x’xriing zêng hooi ooy toọm pa bhlâng căh choom lêy, bhrợ nha nhự môi trường. Lêy cơnh đêêc, a moó chơơc lêy, pa chăp ch’mêêt lâng dưr vaih cr’noọ bhrợ pa dưr 3 đhị lò och n’noh x’xriing k’ong đhị 3 zr’lụ đha nuôr ăt ma mông Bh’hôồng 1, Bh’hôồng 2 lâng zr’lụ Bút Tưa. Tơợ bêl pr’đhang bh’rợ lò och n’noh x’xriing k’rong muy đhị dưr vaih, apêê zr’lụ đha nuôr ăt ma mông dưr liêm aih. A moó Bh’nươch Thị A Nhưm, ăt coh vel Bh’Hôồng 1,chr’val Sông Kon đoọng năl:“Crêê cơnh đêêc, a cu lêy pa bhlâng k’đhơợng liêm môi trường tơợ bêl vêy lò och n’noh n’nâu. Acu lêy đha nuôr ta luôn k’rong k’tom n’noh x’xriing đơơng tươc lò n’nâu đoọng och. A moó Lăng công ta luôn xiêr p’too moon zâp ngai choom pac lêy n’noh x’xring, căh choom đơc zâp râu n’noh căh choom och cơnh chén, c’bát... đh’rưah lâng n’noh choom och. Moon pa zum năc n’dhơ đong xang căh vêy liêm ga măc, n’đhang công lêy môi trường toor đay ma mông liêm ch’ngaach bhlâng.”

Lâh pr’đhang bh’rợ lò och n’noh x’xring, a moó Vi Thị Lăng dzợ bhrợ pa dưr quỹ chroi zên pa đhiêr đoọng zooi a đhi a moó vêy zên đoọng bhrợ têng cha. Tr’nơơp, a moo p’too moon Ban chấp hành Pân đil chr’val bhrợ l’lăm ting bh’rợ chroi zên; ha dợ hội viên coh apêê vel năc chroi đoọng t’ngay pa bhrợ. A moó tươc chơơc lêy bh’rợ cơnh đơp pay tal xraach, rooc keo, tal ha rêê... xang n’năc k’rong a đhi a moó đh’rưah bhrợ. Cơnh lâng bhrợ têng bhriêl g’lăng, tươc đâu Hội Liên hiệp pân đil chr’val âi bhrợ pa dưr bơơn 4 c’bhuh chroi đoong zên pa đhiêr. A moó Vi Thị Lăng đoọng năl: Ha dang cơnh c’moo 2014, Hội Pân đil chr’val Sông Kôn k’rong k’đươi bơơn 8 ưc đồng, nâu câi âi dzooc 40 ưc đồng. Tơợ zên n’nâu âi zooi 31 cha năc a đhi a moó zr’năh k’đhap vêy pr’đơợ đoọng pa dưr tr’mông tr’meh pr’loọng đong:“Cơnh lâng Sông Kôn năc chr’val da ding ca coong, đợ pr’loọng đha rưt dzợ bâc. C’la cu năc ma nưih k’đhơợng xay Hội n’đăh pân đil công kiêng bhrợ ng’cơnh choom đoọng zooi a đhi a moó bơơn đươi dua pr’đợơ zên pa dưr tr’mông, tu cơnh đêêc pa chăp tươc bh’rợ chroi zên pa đhiêr n’nâu. N’đhơ đợ zên căh mơ bâc n’đhang công zooi bâc a đhi a moó câl m’ma chr’noh, acoon bh’năn lâng n’đhơ năc vêy a đhi a moó dzợ p’xoọng zên c’bơơch âng pr’loọng đong đoọng bhrợ pa dưr đong pr’noong.”

  Lâh mơ ting pâh bh’rợ Hội, a moó Vi Thị Lăng dzợ p’loon pa bhrợ ta têng. Đươi vêy zay bhrợ têng, năc cớ năl đươi dua râu liêm choom âng khoa học moot ooy ch’choh b’bêêt, băn rơơi lâng choh crâng, tu cơnh đêêc zâp c’moo pr’loọng đong a moó pa chô lãi k’ha riêng ưc đồng. Căh muy pa dưr tr’mông tr’meh pr’loọng đong, bhrợ ca van ha c’la đay, a moó Lăng dzợ ta luôn k’rang tươc, tr’pac kinh nghiệm, zooi m’ma chr’noh ha pêê a đhi a moó n’lơơng đh’rưah z’lâh k’đhap. Râu lươt bhrợ l’lăm, lưch loom tu zâp ngai âng a moó âi bhrợ ha đha nuôr ting t’ngay ting chăp hơnh a đoo. Tơợ bêl k’đhơợng bhrợ Chủ tịch Hội c’moo 2014 tươc đâu, bh’rợ pân đil âng chr’val Sông Kôn ting t’ngay ting dưr k’rơ, t’đang t’pâh bâc ơl apêê ting pâh. Cơnh lâng bh’nơơn n’năc, a moó Vi Thị Lăng  âi bơơn đơp Bằng khen “ Cán bộ Hội cơ sở bhriêl choom 5 c’moo câp tỉnh” âng Hội Liên hiệp pân đil tỉnh Quảng Nam; Bằng khen tr’haanh n’đăh học tập lâng bhrợ têng ting gương Hồ Chí Minh âng Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam; a moó công ta luôn bơơn ch’ner Chiến sĩ thi đua cơ sở âng chr’hoong Đông Giang... A moó Pơloong Thị Những, Chủ tịch Hội Liên hiệp pân đil Đông Giang, tỉnh Quảng Nam xay moon ooy amoó Vi Thị Lăng cơnh đâu:“A moó Vi Thị Lăng, Chủ tịch Hội pân đil chr’val Sông Kôn năc muy coh bâc apêê ngai liêm choom bhlâng. A moó ta luôn p’too moon đoọng đha nuôr bhrợ bâc pr’đhang bh’rợ liêm choom cơnh bhrợ pa dưr Quỹ tu pân đil c’noong k’tiêc, đhr’nong đong cr’er, chroi đoọng zên pa đhiêr coh Ban chấp hành pân đil đoọng zooi pân đil zr’năh k’đhap vă zên câl c’rooc, a oc, a tưch, a đha. Bhrợ pa dưr liêm choom lò och n’noh đhị đha nuôr ăt ma mông... Đh’rưah lâng n’năc, a moó Lăng dzợ năc  ma nưih k’đhơợng bhrợ Hội pa bhlâng liêm choom đhị zâp bh’rợ, z’lâh mơ cr’noọ âng chr’hoong xay moon zâp c’moo. T’mêê n’năc a hay a moó Lăng công năc muy coh bâc ma nưih liêm choom bhlâng coh ta luôn 5 c’moo âng chr’hoong ting Chỉ thị 05.”

Ta luôn lươt l’lăm, gương mẫu coh apêê bh’rợ âng vel đông, a moó Vi Thị Lăng dưr vaih ma nưih liêm choom coh bh’rợ học tập lâng bhrợ têng ting gương Hồ Chí Minh, bơơn a đhi a moó pân đil ma ting lêy bhrợ têng./.

Vi Thị Lăng – Học tập Bác Hồ từ những việc nhỏ thiết thực

                                 Kim Cương

Chị Vi Thị Lăng, dân tộc Nùng ở xã Sông Kôn, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam được nhiều người biết đến là một điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, chị Lăng không chỉ truyền cảm hứng cho chị em Cơ Tu phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Đây là cuộc trò chuyện của chị Vi Thị Lăng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Sông Kôn, huyện Đông Giang với chị em thôn Bhờ Hôồng tại lò đốt rác ở tổ dân cư. Chị Vi Thị Lăng kể, xưa nay, đồng bào Cơ Tu nơi đây có thói quen vứt rác bừa bãi. Mỗi khi mưa xuống, rác thải chảy hết ra suối vừa mất mỹ quan, vừa gây ô nhiễm môi trường. Thấy vậy, chị tìm tòi, nghiên cứu và nảy ra sáng kiến xây dựng 3 lò đốt rác thải tập trung tại 3 khu dân cư Bhờ Hôồng 1, Bhờ Hôồng 2 và khu dân cư Bút Tưa. Từ khi mô hình lò đốt rác tập trung ra đời, các khu dân cư trở nên sạch đẹp: Chị Bnướch Thị Anhưm, hội viên Hội Phụ nữ thôn Bhờ Hôồng, xã Sông Kôn cho biết: “Tôi thấy rất là đảm bảo vệ sinh môi trường từ khi có lò đốt rác này. Bà con thường xuyên gom rác đưa đến lò này để đốt. Chị Lăng cũng thường xuyên đến vận động, nói với mọi người phải phân loại rác, không được để các loại rác không đốt được như chén bát... Nói chung là mặc dù nhà cửa không phải cao to đẹp đẽ gì nhưng cũng thấy môi trường xung quanh sạch đẹp hẳn ra.”

Ngoài mô hình lò đốt rác, chị Vi Thị Lăng còn phát động xây dựng quỹ góp vốn quoay vòng nhằm giúp hội viên có vốn để sản xuất, kinh doanh. Ban đầu chị vận động Ban chấp hành Phụ nữ xã làm trước theo hình thức góp tiền; còn hội viên ở các tổ dân cư, thì đóng góp ngày công lao động. Chị trực tiếp tìm công việc như nhận phát cỏ, vác keo, phát rẫy… rồi huy động chị em cùng làm. Với cách làm linh hoạt đó, đến nay, Hội LHPN xã đã xây dựng được 4 tổ góp vốn quay vòng. Chị Vi Thị Lăng cho biết: nếu như năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sông Kôn chỉ huy động được 8 triệu đồng, thì nay đã lên 40 triệu đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp 31 lượt chị em khó khăn có vốn để phát triển kinh tế gia đình: “Sông Kôn là xã miền núi, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Bản thân mình là người quản lý Hội về giới cũng muốn làm sao đó để giúp cho chị em được tiếp cận với nguồn vốn phát triển kinh tế, nên nghĩ ra cách làm góp vốn xoay vòng này. Mặc dù nguồn vốn nho nhỏ nhưng cũng giúp được nhiều chị em mua được con giống, cây giống và thậm chí có chị còn bổ sung với tiền tiết kiệm của gia đình để xây dựng nhà vệ sinh.”

Ngoài tham gia công tác Hội, chị Vi Thị Lăng còn tranh thủ tăng gia sản xuất. Nhờ chịu thương, chịu khó lại biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và trồng rừng, nên mỗi năm gia đình chị thu lãi cả trăm triệu đồng. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho bản thân, chị Lăng còn luôn quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống cây trồng giúp các hội viên khác cùng vượt khó, vươn lên. Sự tiên phong, gương mẫu, hết lòng vì mọi người của chị làm cho bà con, ngày càng tin yêu, tín nhiệm. Từ khi đảm nhận Chủ tịch Hội năm 2014 đến nay, phong trào Phụ nữ của xã Sông Kôn ngày càng đi lên, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Với những thành tích đó, chị Vi Thị Lăng đã nhận được Bằng khen “Cán bộ Hội cơ sở giỏi 5 năm cấp tỉnh” của Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam; Bằng khen điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Liên đoàn Lao Động tỉnh Quảng Nam; Chị cũng liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở của huyện Đông Giang … Chị Ploong Thị Những, Chủ tịch Hội LHPN Đông Giang, tỉnh Quảng Nam nhận xét về Vi Thị Lăng như thế này: “Chị Vi Thị Lăng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Sông Kôn là một trong những điển hình tiêu biểu. Chị thường xuyên vận động tuyên truyền cho bà con làm nhiều mô hình hiệu quả như xây dựng Quỹ vì phụ nữ biên cương, mái ấm tình thương, góp vốn quay vòng trong Ban chấp hành phụ nữ để hỗ trợ cho phụ nữ khó khăn vay vốn mua bò, heo, gà, vịt. Xây dựng hiệu quả lò đốt rác tại khu dân cư... Cùng với đó, chị Lăng còn là người điều hành, xây dựng Hội rất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, vượt các chỉ tiêu huyện đề ra hàng năm. Vừa rồi chị Lăng cũng là một trong những điển hình tiêu biểu 5 năm liền của Huyện theo Chị Thị 05.”

Luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào của địa phương, chị Vi Thị Lăng trở thành tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được chị em phụ nữ học tập, noi theo /.

 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn