Ra diu 9/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII,  tơơp bhrợ pr’hop g’luh 17, t’cooh Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh căh vêy pâh tu lươt pa bhrợ.

    Pr’hop g’luh 17, HĐND tỉnh Phú Yên k’dâng vêy ta bhrợ coh 2 t’ngay năc 9 lâng 10/7 đhị thành phố Tuy Hòa. Nâu đoo năc pr’hop căh vêy bha ar; vêy phát thanh lâng truyền hình trực tiếp apêê pr’hop đoọng đha nuôr ch’mêêt lêy. Lâh bh’rợ pa chăp ch;mêêt lêy apêê boop p’rá, xay truih, apêê đại biểu ha lỵ lêy, ơơi đoọng 27 Nghị quyết. Đhị g’luh tơơp bhrợ, t’cooh Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân  tỉnh căh vêy tươc pâh tu cơnh đêêc 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân năc Võ Minh Thức lâng Trần Văn Cư k’đhơợng bhrợ pr’hop.

  T’cooh Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên đoọng năl, t’cooh Huỳnh Tấn Việt âi bơơn k’đươi chô ooy Trung ương. Coh pr’hop n’nâu, t’cooh Việt zươc căh đơc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lâng căh bhrợ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh dzợ. Ting quy định, apêê chức danh coh pr’hop bơơn đoọng đhêy năc vêy lưch bh’rợ. T’cooh Trần Văn Cư, đoọng năl, tươc nâu câi, t’cooh Huỳnh Tấn Việt công dzợ năc Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh lâng Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh n’đhang tu lươt pa bhrợ ch’ngai tu cơnh đêêc zươc căh vêy ting pâh./.

Phú Yên: Đại biểu phân vân vì Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vắng mặt tại phiên khai mạc kỳ họp

  Sáng 9/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, khai mạc kỳ họp thứ 17, ông Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vắng mặt vì lý do công tác.

        Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Phú Yên dự kiến diễn ra trong 02 ngày 09 và 10/7, tại thành phố Tuy Hòa. Đây là kỳ họp không giấy; có phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp để cử tri theo dõi. Ngoài việc nghiên cứu các ý kiến, báo cáo, các đại biểu xem xét, thông qua 27 nghị quyết. Tại phiên khai mạc, do ông Huỳnh Tấn Việt, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh vắng mặt nên 2 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân là Võ Minh Thức và Trần Văn Cư điều hành kỳ họp.

  Ông Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, ông Huỳnh Tấn Việt đã được điều động về Trung ương. Trong kỳ họp này, ông Việt xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và thôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo quy định, các chức danh trong kỳ họp được cho thôi mới hết nhiệm vụ. Ông Trần Văn Cư, cho biết, đến nay, ông Huỳnh Tấn Việt vẫn còn là Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhưng vì lý do công tác nên xin vắng mặt./.

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn