Tây Giang đh'nơc lalua âng đoo nắc Zrâm Hữu Danh, ặt đhị chr'hoong Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn