UBND tỉnh Quảng Nam t’mêê xay moon t’nooi 10 zr’lụ, doanh nghiệp bhrợ têng bhuông cóh vel đong zập pr’đợơ đắh bhrợ t’mêê, pa liêm pa mâng, tr’xăl bhuông a xiu. Ting đếêc, vêy 3 zr’lụ bơơn chuẩn bhrợ t’mêê, pa liêm pa mâng, tr’xăl bhuông a xiu n’căr n’loọng cắh cợ g’lọp nam vêy pazêng công suất bhlầng tợơ 90CV tước dứp 400CV đhị thành phố Tam Kỳ. 7 zr’lụ bơơn chuẩn t’mêê, pa liêm pa mâng, tr’xăl bhuông a xiu a xiu n’căr n’loong cắh cợ n’căr nam vêy pazêng công suất tợơ 400CV nắc  a tếh đhị apêê chr’hoong Duy Xuyên, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ lâng thành phố Hội An.
Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn