T’ngay 25/8 ha y, nghị định 67 âng Chính phủ ooy muy bơr chính sách pa dưr bh’rợ ta bơơn a chông axiu vêy chr’nắp xâng bhrợ. Ting n’nắc, pazêng apêê doanh nghiệp lâng cha nắc manuýh bơơn vặ zên tơợ 70 tước 95% pazêng zên bhrợ têng, t’ngay c’xêê đoọng vặ nắc 11 c’moo lâng zên lãi ng’chroót tơợ 1- 3% cóh muy c’moo, ha mơ dzợ nắc âng ngân hàng nhà nước đoọng p’xoọng. tỉnh Quảng Ngãi ơy vêy 150 đhanuôr ta bơơn a chông axiu nhăn bhrợ têng t’mêê pr’đươi ting cơnh Nghị định n’nâu. t’coóh Phan Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN lâng PTNT tỉnh Quảng Ngãi đoọng năl:

Cóh chính sách n’nâu, nắc đhiệp t’mêê đợ bhuông hân noo crêê cơnh, cơnh bh’rợ glụ lái nắc cắh vêy ta bhrợ t’mêê, tu bh’rợ n’nắc ơy vêy bấc bhuông bhrợ têng, ting n’nắc bh’rợ n’nắc buôn pa hư bấc ooy môi trường. Nắc đhiệp bhrợ t’mêê bhuông bhrợ têng bh’rợ đắc lái ga ving, lướt ta bơơn cóh ch’ngai toor. Apêê đoo nhăn bhrợ têng bhuông, cóh đêếc bhrợ têng bhuông ta bơơn axiu, bhrợ têng bhuông lướt zúp zooi ha bh’rợ ta bơơn a chông axiu. Cóh đêếc vêy bhrợ têng bhuông nam, bhuông composis nắc bhuông bhrợ lâng pr’đươi t’mêê lâng vêy bhuông ta bhrợ lâng n’loong. 

Hệ PA XUL P'RÁ ACOON CÓH VOV4 ZR'LỤ MIỀN TRUNG
Đông bhrợ bhiệc đhị: 40 Pasteur, thành phố Đà Nẵng
Giám đốc: Phạm Tấn Tư
Phó Giám đốc: Lê Hải Sơn